Bezpečnost potravin

Fruktóza

Vydáno: 9. 6. 2014
Autor: časopis Pekař cukrář

Informace z časopisu Pekař cukrář, článku „Výrobky pro diabetiky a použití fruktózy“.

Jedním z mála cukrů, který má nízký glykemický index, je fruktóza. Přesto, že je u fruktózy hodnota GI 30, což je opravdu velmi nízký glykemický index, nemluví se o fruktóze v poslední době pouze pozitivně a rozhodně nelze konstatovat, že je to cukr, který by mohli diabetici konzumovat bez omezení.

Některé zdroje uvádí doporučenou maximální denní dávku fruktózy 30 g/ den. Pro představu 100 g vybraných druhů ovoce obsahuje toto průměrné složení fruktózy (v závislosti na stupni zralosti):
100 g banánu – 23 g fruktózy,
100 g jablka – 14 g fruktózy,
100 g rozinek – 66 g fruktózy.

Fruktóza je monosacharid a má stejnou kalorickou hodnotu jako glukóza, sacharóza nebo jakýkoli jiný jednoduchý cukr. Sice se na celkové hodnotě naměřené glykémie podílí až poté, co se rozloží a do krve dostane jako glukóza, což je díky nízkému GI asi po 1-2 hodinách od konzumace fruktózy, ovšem glykémie je stále součet množství obsahu všech cukrů, které se v daný okamžik v krvi nacházejí, tedy i fruktózy.

V poslední době se také častěji objevují informace, že pravidelně přijímané vyšší dávky fruktózy, a to zejména jako součásti glukózo – fruktózového sirupu, mohou zvyšovat inzulínovou rezistenci a tím tedy i vznik diabetu. Fruktóza konzumovaná denně ve velkých dávkách také zvyšuje syntézu triglyceridů a tak podporuje vznik aterosklerózy a je příčinou metabolických poruch spojených s onemocněním jater s podporou obezity v oblasti břicha.

Všechna tato negativa jsou však spojena s dlouhodobým a nadměrným příjmem fruktózy, nikoli se střídmou konzumací, například v doslazeném pečivu.  Proti fruktóze začalo „velké tažení“ v souvislosti s rostoucí obezitou světové populace, zejména pak s obezitou dětí. Jednou z příčin tohoto stavu jsou slazené nápoje, které přispívají nejen k celkově rostoucímu příjmu energie ze stravy, ale také k dlouhodobě se zvyšujícímu relativnímu zastoupení sacharidů v celkové bilanci přijímaných živin.

Více informací je v celém článku: „Výrobky pro diabetiky a použití fruktózy“, autorka Ing. Eva Nováková

Zdroj: časopis Pekař cukrář, XXIV, 2014, č. 4, s. 28-30

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):