Bezpečnost potravin

Frekvence výskytu a antibiotická rezistence termofilních druhů Campylobacter sp. u prasat

Vydáno: 3. 2. 2005
Autor:

Odborníci z Ústavu hygieny a technologie masa při Fakultě veterinární hygieny a ekologie při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se v letech 2002 a 2003 zaměřili na sledování frekvence výskytu a antibiotické rezistence kmenů Campylobacter sp. u prasat a vepřových porážek.

Onemocnění kampylobakteriózou zaznamenává zvýšený nárůst, který ji řadí spolu se salmonelózou mezi nejvýznamnější alimentární onemocnění v současnosti.  Ke zvýšení výskytu přispěl také rozvoj diagnostiky původce tohoto onemocnění, jehož přenos na člověka není dosud zcela znám. Mezi předpokládané zdroje původce patří potraviny živočišného původu a to převážně maso a mléko.
V letech 2002 a 2002 bylo provedeno 6 odběrů po 300 vzorcích. V r. 2002 bylo získáno 58 (19 %) kmenů, v r. 2003 47 (16 %) kmenů Campylobacter sp. 100 % zastoupených Campylobacter coli. V obou letech byla zjištěna nejvyšší rezistence k tetracyklinu (93 % a 81 %) a k erytromycinu (83 % a 68 %). K ciprofloxacinu a kyselině malidixové byla rezistence kolem 60 %. Naopak k chloramfenikolu byly kmeny citlivé.
Podrobnosti o studii jsou publikovány ve sborníku z konference o hygieně a technologii potravin, jejíž 34. ročník pod názvem Lenfeldovy a Höklovy dny organizoval dne 6. 10. 2004  Ústav hygieny a technologie masa při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Sborníky letošního, loňského a předloňského ročníku získala Zemědělská a potravinářská knihovna díky laskavosti Prof. MVDr. Ivy Steinhauserové, CSc. z Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno.
Sborník je přístupný čtenářům knihovny pod signaturou D 88063/33 (Pomůcka pro vyhledávání – Přístup do souborného katalogu ZPK přes http://www.knihovna.uzpi.cz – odkaz „on-line katalog“ – do okna pro vyhledávání napsat signaturu ve tvaru D 88063/34 – spustit vyhledávání tlačítkem „hledej“)

(mch)