Bezpečnost potravin

Francouzský úřad ANSES podporuje zlepšení informovanosti spotřebitelů o rostlinných doplňcích stravy

Vydáno: 20. 6. 2023
Autor: ANSES

Foto: Shutterstock

Velké množství doplňků stravy obsahuje rostliny, zejména léčivé, které mohou představovat zdravotní riziko kvůli možným interakcím s léčivy nebo zdravotním kontraindikacím. Spotřebitelé však nemusí být o těchto rizicích informováni. Aby se těmto nežádoucím účinkům předešlo, zveřejnil úřad ANSES své stanovisko a poskytl zdravotnickým pracovníkům nástroj, který jim pomůže lépe informovat své pacienty o 118 léčivých rostlinách používaných v doplňcích stravy.

Nedostatek informací o možných účincích rostlin v těchto produktech

Na rozdíl od léků nejsou doplňky stravy opatřeny povinným letákem informujícím spotřebitele o bezpečnosti výrobku. Na etiketě je povinně uvedeno pouze několik stručných údajů, jako je identita složek. Pouhá zmínka o přítomnosti rostlin v doplňcích stravy může být někdy pro spotřebitele klamně uklidňující, přestože některé rostliny mohou za určitých podmínek použití představovat riziko v závislosti na druhu rostlinného extraktu nebo citlivosti určitých skupin obyvatelstva, jako jsou těhotné ženy nebo děti. Spotřebitelé navíc jen velmi zřídka dostávají rady ohledně užívání doplňků stravy, a mohou proto konzumovat produkty, které nejsou vhodné kvůli jejich zdravotnímu stavu.

Nový nástroj pro lepší informovanost zdravotnických pracovníků

Odborníci úřadu ANSES analyzovali a upravili stávající tvrzení a omezení pro rostlinné léčivé přípravky a přizpůsobili je pro doplňky stravy obsahující tytéž léčivé rostliny. Tato analýza byla předmětem nedávno zveřejněného stanoviska úřadu. V jedné z příloh stanoviska jsou uvedena všechna opatření pro použití, doporučení, kontraindikace a možné lékové interakce týkající se 118 léčivých rostlin používaných v doplňcích stravy.

Pro usnadnění přístupu k těmto informacím vytvořil úřad ANSES online tabulku, v níž jsou uvedeny souhrnné informace o každé rostlině. Primárně je určena lékařům, lékárníkům a odborníkům na výživu, a má jim pomoci získat více informací, aby mohli poskytnout lepší podporu spotřebitelům doplňků stravy. V online tabulce je stručný přehled informací obsažených v příloze 4 stanoviska ANSES, kde lze nalézt další informace.

Tabulka s informacemi o léčivých rostlinách používaných v doplňcích stravy, které vyžadují bezpečnostní opatření pro použití :

Zvyšování bezpečnosti užívání doplňků stravy

Úřad ANSES ve svém stanovisku opět upozorňuje, že konzumace rostlinných doplňků stravy není bez rizika. Tyto produkty zdaleka nejsou neškodné, někdy mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, jako jsou těžké alergie nebo potenciálně smrtelné poškození jater.

V zájmu zvýšení bezpečnosti spotřebitelů úřad ANSES doporučuje, aby výrobci v příbalovém letáku nebo na obalu doplňku výslovně uváděli veškerá omezení užívání spojená s přítomností konkrétních léčivých rostlin.

Úřad rovněž doporučuje, aby zdravotničtí pracovníci odpovědní za poradenství a prodej doplňků stravy absolvovali školení o bezpečnosti a používání rostlin obsažených v doplňcích stravy.

Nežádoucí účinky je důležité hlásit do systému nutrivigilance

Pokud jste zdravotnický pracovník, nezapomeňte se svých pacientů ptát na jejich konzumaci doplňků stravy. Hlášení nežádoucích účinků, o kterých se dozvíte, do systému nutrivigilance přispívá ke zlepšení znalostí o těchto výrobcích a bezpečnosti spotřebitelů.

Zdroj: ANSES (Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost)