Bezpečnost potravin

Francií se šíří epizootické hemoragické onemocnění

Vydáno: 22. 1. 2024
Autor: ČSCHMS

Foto: Shutterstock

Koncem září byla na jihozápadě Francie diagnostikována virová nákaza označovaná jako epizootické hemoragické onemocnění (EHD). Vektorem (přenašečem) jsou podobně jako u bluetongue (katarální horečka ovcí) tiplíci z rodu Culicoides. Na francouzských farmách s chovem skotu je nyní více než 3700 případů. Informovalo o tom francouzské ministerstvo zemědělství a potravinové suverenity. Zdroj nákazy se nachází primárně na jihozápadě Francie, virus se ale postupně šíří i směrem na severozápad. Ačkoliv by mělo jít o sezónní infekci, za poslední tři měsíce se rozšířila do dvaceti departementů ve Francii.

Kolem společností infikovaných EHD existuje ochranné pásmo o perimetru 150 km. Živí přežvýkavci z farem nacházející se v této zóně nesmějí být vyváženi do jiných členských států EU. Výjimkou je vývoz živého skotu do oblastí ve Španělsku, kde se virus EHD již vyskytuje, a do Itálie. Česká republika má díky žádosti společnosti Jihočeský chovatel udělenou výjimku respektive stanoveny podmínky pro dovoz (viz přiložený soubor).

Na podzim roku 2022 byla EHD poprvé v Evropě identifikována u skotu na italských ostrovech Sardinie a Sicílie, ve Španělsku a v Portugalsku. EHD se mohou nakazit všichni přežvýkavci. U skotu má onemocnění obvykle lehčí průběh, ale vyskytují se i závažné případy, při nichž může dojít až k úhynu. Příznaky se pohybují od vysoké horečky, sníženého dýchání, otoku očních víček, slinění a kulhání. Mnoho zvířat vykazuje známky celkové oslabenosti. Pro subtyp identifikovaný v Evropě zatím neexistuje žádná vakcína.

Autor: Ing. Kamil Malát

Připojený soubor:

Podmínky dovozu EHD.pdf, 645 kB Stanovení podmínek dovozu skotu z Francie do ČR ve vztahu k epizootickému hemoragickému onemocnění

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS)