Bezpečnost potravin

Fosfor pro multiparní krávy

Vydáno: 14. 8. 2004
Autor:

Potřeba fosforu u multiparních krav může být obzvlášť závažná v období okolo telení, protože jsou méně schopné mobilizovat fosfor z rezerv v kostech než mladší krávy. Na základě nejnovějšího výzkumu byly stanoveny požadavky dojnic na tento prvek.

Norem NRC z roku 2001 doporučují pro multiparní krávy (v druhé a další laktaci)   holštýnského plemene (s průměrnou hmotností 680-730 kg) v pozdní březosti (270 dní březosti) 30-33 g fosforu na kus a den. Za předpokladu, že přijmou denně 13,8 kg sušiny, měla by být dietetická koncentrace fosforu okolo 0,24 % ze sušiny (30-33 g za den). Krmiva používaná na farmách mají obvykle vyšší obsah fosforu, který není pro období tři týdny před a tři týdny  po otelení příznivý.
Vědci z Michiganu provedli pokus pro zjištění optimální koncentrace fosforu  a ověření domněnky,  že vyšší koncentrace fosforu než 0,35 – 0,45 % ze sušiny krmné dávky je pro krávy v období tři týdny před a tři týdny po porodu nevhodná, a že koncentrace fosforu 0,24 % je odpovídající a pro přechodné období do začátku laktace nejvhodnější. Pokus potvrdil, že pro multiparní holštýnské krávy s vysokou produkcí mléka je v období okolo porodu nejvhodnější koncentrace fosforu doporučovaná normami NRC a že vyšší koncentrace (0,44 %) přináší riziko vzniku hypokalcémie. 
Feedstuffs,  76, 2004, č. 28, s. 9 a 19