Bezpečnost potravin

Food festival „Polévkování a guláše“ pod dohledem pražských hygieniků

Vydáno: 7. 11. 2016
Autor: HS hlavního města Prahy

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

 
Padesát šest stánků
, nabízejících široký sortiment teplých a studených pokrmů a nápojů. Tolik jich bylo pod drobnohledem zaměstnanců Hygienické stanice hlavního města Prahy během akci „Polévkování a guláše“, která se uskutečnila o víkendu dne 29. 10. 2016 na pražské Náplace (Hořejší nábřeží, Praha 5).   

Během akce se hygienici zaměřili především na kontrolu osobní hygieny, vybavení stánků pitnou vodou a přenosným zařízením pro mytí rukou včetně prostředků na mytí rukou (papírový ručník, tekuté mýdlo, dezinfekční ubrousky apod.). Ve většině stánků probíhala pouze regenerace a ohřev již hotových pokrmů, kontrola byla tedy zaměřena na zajištění dostatečného počtu tepelných zdrojů pro uchovávání teploty pokrmů, a zajištění dostatečného počtu chladících zařízení pro úschovu hotových pokrmů před následnou regenerací. Dále byl sledován způsob skladování jednotlivých potravin a pokrmů, způsob značení alergenů nabízených pokrmů, provozní hygiena stánků i okolí festivalu, včetně zajištění likvidace odpadků.  

Jak vysvětluje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy, pražští hygienici se na tyto akce zaměřují cíleně. „V letošním roce jsme na území hlavního města Prahy zaznamenali již několik onemocnění, která měla spojitost s konzumací pokrmů právě na podobných jednorázových akcí spojených s podáváním občerstvení,“ říká ředitel Jarolímek s tím, že se zároveň ukazuje stále větší obliba těchto akcí u široké veřejnosti. Z toho důvodu také pražští hygienici vydali na svých webových stránkách „Hygienická pravidla pro pořadatele gastrofestivalů či podobných jednorázových akcí“ s tím, že jsou volně dostupná a lze si je stáhnout např. zde (hygpraha.cz/dokumenty/hygienicka-pravidla-pro-poradatele-gastrofestivalu-ci-jednorazovych-akci-spojenych-s-podavanim-obcerstveni-2662_2662_456_1.html). „Smyslem těchto informací bylo především poskytnout návod pořadatelům tohoto druhu akcí, co vše by měli dodržet z hlediska legislativy a hygienických požadavků tak, aby neohrozili návštěvníky a zároveň aby bez problémů prošli také našimi kontrolami,“ říká šéf pražských hygieniků, podle kterého je prevence důležitou součástí jejich práce.

Pořadatelem akce na pražské Náplavce byl zajištěn dostatečný počet hygienického zázemí pro návštěvníky i samotné provozovatele, kteří měli vyčleněné a řádně označené WC pro potravináře, vybavené umyvadly na mytí rukou.

V osobní a provozní hygieně nebyly ze strany hygieniků zjištěny závažné nedostatky, pro manipulaci s potravinami a pokrmy používali provozovatelé jednorázové rukavice, či jiné, k tomu určené předměty (kleště, naběračky atd.), provozovatelé disponovali znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví. „Při kontrole jednotlivých stánků nebyly shledány žádné závažné závady, případné drobné nedostatky byly řešeny na místě okamžitým nápravným opatřením,“ dodává Jarolímek.
 

Z  festivalu byla pořízena fotodokumentace (viz příloha). 

V Praze dne 4. 11. 2016 
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

Přílohy

 

Zdroj:  Hygienická stanice hlavního města Prahy