Bezpečnost potravin

Food Authenticity: Issues and Methodologies

Vydáno: 17. 5. 2004
Autor:

Food Authenticity: Issues and Methodologies / Michele Lees.- 1. vyd.Nantes : Eurofins Scientific, 1999. - 309 s., ISBN 2-9512051-0-4 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90987

S problematikou autenticity potravin se setkávají výrobci, zpracovatelé, distributoři i spotřebitelé potravin a také orgány státního dozoru a odborníci na legislativu. Řada spotřebitelů je ochotna si připlatit za výrobky, o kterých se domnívají, že se vyznačují vynikající jakostí vzhhledem ke způsobu výroby (např. u produktů organického zemědělství) nebo z jiných důvodů, např. výrobou v určitém geograficky definovaném regionu. Výskyt falzifikátů kvalitních výrobků na trhu vždy zvyšuje nedůvěru spotřebitelů a pro výrobce znamená následně i ekonomickou ztrátu. Orgány dozoru a regulace se velmi zajímají o metody, které umožňují odhalit falšované potraviny. V prosinci r. 1994 zahájila Výzkumná jednotka pro zemědělský výzkum při Evropské komisi (Agro-Industrial Research Unit of the European Commission) tříletý projekt zaměřený na vývoj nových analytických technik pro stanovení autenticity potravin  s cílem udržet krok s novými sofistikovanými způsoby falšování potravin, které se někdy používají v potravinářském průmyslu. Nová publikace v Knihovně ÚZPI je výstupem ze zmíněného projektu a představuje užitečnou příručku k  legislativním otázkám a analytickým technikám pro kontrolu autenticity potravinářských výrobků na trhu v Evropě. Publikace byla zpracována skupinou odborníků z různých oborů a v praktické části je zaměřena na řešení problémů v hlavních komoditách potravin, např. mléčných výrobků, olejů a tuků, cereálií (pšenice, rýže, těstovin, ječmene), masa, ryb, kaviáru, ovocných džusů a džemů, medu a kávy. Každá kapitola sleduje problematiku v jednotlivých komoditách a z hlediska struktury je obecně členěna na definici dané komodity, stručný přehled výrobních postupů, hodnocení současné problematiky ve falšování dané komodity, analytické metody k odhalení falšování, závěr a přehled literatury.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.