Bezpečnost potravin

FLEP: Zasedání pracovní skupiny pro e-commerce

Vydáno: 13. 3. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 3. 2012.

Ve dnech 8. – 9. 3. 2012 hostila Státní zemědělská a potravinářská inspekce 2. zasedání pracovní skupiny pro internetový obchod.

Jedná se o pracovní skupinu v rámci seskupení FLEP (Food Law Enforcement Practitioners), které sdružuje zástupce evropských inspekčních orgánů, které uplatňují potravinářské zákony v praxi a zabývají se harmonizací přístupů ke kontrole potravin v rámci EU. FLEP funguje na základě dohody o spolupráci evropských inspekčních orgánů podepsané v nizozemském Haagu v roce 1990. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zasedání FLEP účastní pravidelně již od roku 1995.

Na jednání FLEP v roce 2010 byla založena pracovní skupina „pro řešení národních a evropských otázek kontroly elektronické komerce“, zkráceně „e-commerce“, jejímiž členy jsou i zástupci SZPI. Cílem pracovní skupiny je identifikovat nejlepší přístupy a nástroje ke kontrole e-commerce a formulovat doporučení pro Evropskou Komisi a členské státy FLEP.

Zasedání se zúčastnilo 15 zástupců ze 7 zemí: České republiky, Dánska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Slovenska a Velké Británie.  O jednání projevila zájem i Evropská Komise, která vyslala svého zástupce.

V rámci pracovního programu zasedání byly představeny zprávy o činnosti z jednotlivých členských států. Následovaly prezentace o právních předpisech souvisejících s nakupováním potravin na internetu a přednáška odborníka na webové adresy a domény. Odpolední část jednání byla zaměřena na databáze internetových stránek a produktů, software využívaný při elektronickém obchodování a další otázky souvisejícími s e-commerce. Rovněž proběhly diskuze na téma kontroly internetových prodejců, registrace provozovatelů internetových obchodů, mezery v právních předpisech, informování spotřebitelů a další.

Druhý den jednání pokračovaly diskuze z předchozího dne a pracovní den byl uzavřen formulací doporučení pracovní skupiny, které budou adresovány Evropské komisi. Jedná se především o návrhy konkrétních úprav zohledňujících e-commerce v nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, jehož novelizace je právě připravována.

Další jednání se uskuteční v na konci září 2012 v Nizozemí.

Doprovodný program zavedl účastníky do vily Tugendhat, která se po náročné rekonstrukci dne 6. 3. 2012 opět otevřela veřejnosti.

Zpracoval: Ing. Světlana Bicková  
Zdroj:  SZPI