Bezpečnost potravin

Finsko zpřísnilo požadavky na označování nápojů pro sportovce

Vydáno: 13. 12. 2003
Autor:

Nově se vyžaduje u nápojů s obsahem kofeinu od 150 mg/l uvádění varování, že nesmějí být konzumovány současně s alkoholem. Výrobci a dovozci nápojů obsahujících více než 135 mg kofeinu/kg musí být schváleny úřadem NFA.

Podle nové finské legislativy mají být energetické nápoje (např. Red Bull) opatřeny varováním, že nesmějí být konzumovány současně s alkoholem . Národní potravinový úřad (NFA) Finska o tom rozhodl v souvislosti se zaváděním povinného uvádění varování v případě, že nápoj obsahuje 150 mg kofeinu (a více) v litru. Rozhodnutí NFA je založeno na stanovisku SCF, v němž je obsaženo upozornění na potřebu takového varování.
Vedle toho má být uvedeno varování, že nápoje nejsou vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby s přecitlivělostí na kofein. Podle NFA dokonce i malé dávky kofeinu mohou u těchto skupin vyvolávat bušení srdce a nervozitu. Mají být také uváděna doporučení pro použití, jejichž součástí budou max. denní dávky a popis nežádoucích účinků nadměrné konzumace kofeinu.
Od této chvíle výrobci a dovozci nápojů obsahujících více než 135 mg kofeinu/kg musí být schváleny úřadem NFA.
EU Food Law, 2003, č. 144, s. 7