Bezpečnost potravin

Finsko publikovalo výsledky národní studie zaměřené na SEM

Vydáno: 7. 11. 2003
Autor:

Národní studie provedená ve Finsku potvrdila hodnoty uváděné pro výskyt SEM v potravinách balených ve skleněných obalech. Pracuje se na vývoji alternativy azodikarbonamidu, ze kterého SEM vzniká tepelným opracováním.

Národní úřad pro potraviny ve Finsku zveřejnil výsledky národní studie, ve které se zjišťovaly hladiny semikarbazidu (SEM) – pravděpodobného karcinogenu – v potravinách pro děti balených ve skleněných obalech.
Studie byla provedna jako reakce na zhodnocení bezpečnosti SEM, které provedl Evropský úřad pro kontrolu bezpečnosti potravin (EFSA). Výsledky, ke kterým se ve studii dospělo, jsou velmi podobné výsledkům v jiných studiích.
Úřad nařídil Národnímu institutu pro veterinární a potravinářský výzkum analyzovat 15 potravin pro děti a 5 dalších výrobků na přítomnost SEM. Mezi analyzovanými výrobky byly výrobky na bázi ovoce, zeleniny, masa, ryb a kuřecí výrobky pro děti různých věkových skupin. Průměrná hladina SEM zjištěná v potravinách pro děti byla 11,3 µg.kg-1. Množství nalezené v jednotlivých vzorcích se pohybovalo v rozmezí od méně než 1 µg.kg-1 do 28,4 µg.kg-1. Toto množství je velmi podobné množství zjištěnému v jiných národních studiích. Výsledky jsou rovněž srovnatelné s hodnotami, které byly zjištěny průmyslem.
SEM se dostává do potravin z plastového těsnění použitého na víčku pro skleněný obal. Tvoří se z azodikarbonamidu během výroby, kdy se těsnění zahřívá. V současné době se pracuje na vývoji alternativ, které by nahradily azodikarbonamid používaný pro výrobu těsnění víčka.

Přehled zpráv z kontrolních měření ve Finsku