Bezpečnost potravin

FDA: zveřejněna studie o akrylamidu v potravinách

Vydáno: 29. 3. 2004
Autor:

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) zveřejnil výsledky studie "Total Diet Study  survey for Fiscal Year 2003 ", která se  zabývala akrylamidem v potravinách.

Studie, která monitoruje výskyt různých kontaminantů v potravinách, se provádí každoročně od roku 1961,  v roce 2003 se zaměřila na akrylamid. Celkem bylo v rámci čtyř  potravinových košů typických pro regiony Západ, Střed, Jih a Severovýchod analyzováno 286 základních druhů potravin  a pokrmů ze 13 výrobkových kategorií. Potraviny a pokrmy pocházely z prodejen potravin a z restaurací rychlého občerstvení ze tří měst daného regionu. Jednalo se buď o potraviny k okamžité spotřebě,  anebo byly suroviny připraveny (uvařeny) dle TDS receptur do formy pokrmů. Výsledky jsou k dispozici v tabelované formě, každý údaj týkající se nutrinetu či kontaminantu je výsledkem analýzy tří odebraných vzorků. To, že akrylamid bude přítomný v tepelně zpracovaných potravinách bohatých na sacharidy, se očekávalo. Překvapivý byl nález vysokých hladin tohoto kontaminantu v černých olivách (kategorie Zelenina“) a ve švestkové šťávě (kategorie „Ovoce“).
Výsledky jsou k dispozici na adrese
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/acrydat2.html