Bezpečnost potravin

FDA zamítl zákaz bisfenolu A

Vydáno: 1. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad FDA po rozsáhlém výzkumu odpověděl na petici NRDC s tím, že velmi malá množství BPA prostřednictvím potravin nejsou pro lidi nebezpečná a není důvod iniciovat kroky k jeho zákazu do obalů.

Úřad FDA zamítl 30. března 2012 petici zpracovanou v r. 2008 Radou pro ochranu přírodních zdrojů (NRDC = Natural Resources Defence Council), týkající se zákazu bisfenolu A v obalech na potraviny a nápoje.

Ve zdůvodnění FDA uvedl, že informace obsažené v petici nebyly přesvědčivé tak, aby FDA inicioval legislativní jednání o zákazu BPA v potravinářských obalech. Podle FDA nejsou velmi malá množství BPA, kterým jsou lidé vystaveni prostřednictvím potravin, nebezpečná. I když úřad vzal v úvahu veškeré studie o BPA, nedospěl k názoru, že by expozice BPA byla pro lidi škodlivá. Posuzováním se zabývalo Národní centrum pro toxikologický výzkum (NCTR) úřadu FDA od r. 2008.

Bylo zjištěno, že množství BPA, které může přecházet z těla matky do plodu je tak nízké, že je neměřitelné. Expozice BPA u kojenců se ukázala o 84-95 % nižší, než se předpokládalo.

Byl vytvořen matematický model, který ukázal, co se děje s BPA, když se dostane do organismu – je rychle metabolizován a odstraňován prostřednictvím stolice a moči.

Ve studiích na krysách nebyla zjištěna toxicita při nízkých dávkách, které však byly vyšší než expozice lidí.

FDA přislíbil, že bude pokračovat ve svém výzkumu a v monitoringu studií, jakmile se objeví další nejistota.

Stanovisko FDA velice konvenuje obalovému průmyslu. Naopak zástupce NRDC to považuje za chybný krok. Zastánci petice vyjádřili své rozhořčení nad tím, že FDA ignoruje bezpečnost amerických rodin.

Sponzor „zákona o zákazu toxických aditiv“ p. Markey, který usiluje o zákaz BPA ve výrobě kojeneckých lahví, „pítek“ a obalů na kojeneckou a dětskou výživu, jako odezvu na stanovisko FDA zpracoval tři další samostatné petice, aby výrobci na žádost spotřebitelů přestali do těchto produktů používat BPA.

Další sponzor zákona – senátorka státu Kalifornie uvedla, že stovky studií ukazují na škodlivý vliv BPA především na vývoj dětí a že děti by neměly být pokusnými tvory. Prohlásila, že bude všemi silami pokračovat v tlaku, aby k zákazu BPA došlo a aby byl úplný a trvalý.


Food Bussiness News, 8, 2012, č. 3, s. 1, 34-35


Související informace:
Bisfenol A v konzervovaných potravinách v USA (2011)
V popředí zájmu opět bisfenol A (2010)
Zákaz bisfenolu A v USA neprošel (2009)
Prosazovaný zákaz bisfenolu A v USA (2009)
BPA a jeho alternativy (2012)
Protesty proti zákazu bisfenolu A (2012, Francie)
Belgie má v úmyslu zakázat BPA v nádobách určených dětem do 3 let (2012)
A-Z slovník: BADGE
(bisfenol-A-diglycidylether, BPA)