Bezpečnost potravin

FDA: výroční zpráva za rok 2003 o reziduích veterinárních léčiv v mléku

Vydáno: 19. 5. 2004
Autor:

Americký Úřad pro potraviny a léčiva v rámci Národní databáze reziduí léčiv v mléce publikoval výroční zprávu prezentující údaje o testech na rezidua veterinárních léčiv v mléku provedených v průběhu fiskálního roku 2003, tj. od 1.10.2002 do 30.9.2003.

Údaje zahrnuté v této zprávě pocházejí z 50 států USA a z Portorika.

Vyhláška o pasterovaném mléku (The Pasteurized Milk Ordinance), kterou americké státní agentury  používají při implementaci svého mléčného programu, vyžaduje, aby byly odebrány vzorky mléka ze všech zásobních tanků a analyzovány za rezidua veterinárních léčiv před tím, než je mléko dále zpracováno. Mléko ze zásobního tanku, u kterého byl výsledek testu pozitivní, nesmí být dále zpracováno na výrobky pro lidskou spotřebu.

Během výše uvedeného časového období bylo na rezidua veterinárních léčiv testováno celkem 4 382 974 vzorků. Z nich bylo 2945 pozitivních. Celkově bylo provedeno 4 456 141 testů na 11 různých skupin léčiv (antibiotik a chemoterapeutik) či individuálních léků. K testování vzorků bylo použito 34 testovacích metod.

Plné znění zprávy je k dispozici na adrese http://www.cfsan.fda.gov/~ear/milkrp03.html