Bezpečnost potravin

FDA vydává směrnice pro šťávy

Vydáno: 27. 2. 2003
Autor:

Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) vydal směrnice, které mají pomáhat malým výrobcům ovocných a zeleninových šťáv k významnému snížení obsahu patogenů.

Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) vydal směrnice, které mají pomáhat malým výrobcům ovocných a zeleninových šťáv k významnému snížení obsahu patogenů. Pak mohou být zproštěni požadavku, aby při označování svých produktů uváděli varování. Směrnice jsou také součástí definitivního předpisu HACCP pro bezpečnost a hygienické zpracování a dovoz šťáv. Podrobnosti jsou uvedeny ve Federal Register ze 7. října 2002 (67 FR 62490).
FDA dále vydal návrh směrnic, který oznamuje, že „Učební texty pro HACCP u šťáv“, vydané Svazem pro HACCP u šťáv, jsou dostačující pro školení jednotlivců, aby splnili požadavky směrnice HACCP a doporučuje výrobcům a školitelům, jaké cíle musí být dosaženy při standardizovaném nebo alternativním školení. Podrobnosti jsou ve Federal Register ze 7. října 2002 (FR 67 62489).
FDA také vydal návrh dokumentu pro výrobce koncentrátů šťáv a polotrvanlivých šťáv s doporučenými metodami, pro zjišťování, že koncentráty a polotrvanlivé šťávy nebyly kontaminovány nebo rekontaminovány mikrobiálními patogeny při bezobalové dopravě. Podrobnosti jsou ve Federal Register ze 7. října 2002 (FR 67 62488).
Food Processing, 2003, č. 1 s. 9, 10