Bezpečnost potravin

Farmářské trhy – výsledky kontrol

Vydáno: 17. 10. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17. 10. 2011.

Nový fenomén – farmářské trhy

I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Podmínkou je, že musí jít o schválené a registrované tržiště nebo tržnice. Takovýchto prodejních míst je v současné době v celé republice 195, z nichž se na 142 místech konaly tzv. farmářské trhy.

Od počátku roku krajské veterinární správy zkontrolovaly 146 tržnic a tržišť a celkem bylo provedeno 465 kontrol u jednotlivých prodejců. Na toto množství jsme zjistili 51 závad a udělili 48 pokut v celkové výši 204 000 korun.

Zjišťované závady se víceméně stále opakují, a jde o tyto:
• nevyhovující teploty při prodeji potravin,
• prodej výrobku vyrobeného v neschváleném/ neregistrovaném zařízení,
• nedoloženy nabývací doklady ke zboží (prodej potravin neznámého
   původu),
• chybějící nebo nesprávné označení potravin,
• označení výrobků výrazem „domácí“,
• dovoz potravin – prodejce není registrován jako obchodník,
• prodej neoznačených vajec (prodej vajec z chovu pro produkci
   násadových vajec),
• nedostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (teplota, 
   kontaminace).

Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit na to, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje, dodržování chladicího řetězce a při pochybnostech, aby se vždy prodejce zeptali.

Prodejce má povinnost zákazníky informovat vyčerpávajícím způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, měl by upozornit místně příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří a došetří.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.