Bezpečnost potravin

FAO/WHO: Specifikace vybraných potravinářských aditiv

Vydáno: 27. 3. 2008
Autor:

Je k dispozici monografie vydaná FAO v roce 2007. Obsahuje materiály z 68. zasedání JECFA.

FAO vydal pod názvem “Compendium of Food Additive Specifications” novou publikaci (ISBN 978 92-5-105866-4), která je v pořadí již 4. publikací v této sérii publikací. Jde o monografii, která vznikla na základě 68. zasedání JECFA (Společného výrobu expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva), které se uskutečnilo v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 19.–28. června 2007. Publikace, kterou si lze objednat nebo je k dispozici v elektronické formě (viz příloha), je rozdělena do tří částí, které obsahují:
 
* Seznam účastníků
* Úvod
* Specifikace pro tato vybraná potravinářská aditiva:
– asparagináza z Aspergillus aryzae
– karagenan
– cyklotetraglukóza
– cyklotetraglukózový sirup (předběžné)
– etylmaltol
– isoamyláza z Pseudomonas amyloderamosa
– síran hořečnatý
– maltol
– přípravek nisinu
– pektiny
– polyvinylalkohol
– zpracovaná mořská řasa euchema
– chlorid sodný
– hydrogensíran sodný
– steviolglykosidy
– estery sacharózy a mastných kyselin
* Stažení (vyjmutí) specifikací pro vybraná potravinářská aditiva
 
* Analytické metody
* Specifikace pro vybraná aromata
* Revidované specifikace
* Nové specifikace
 
* Spektra vybraných aromatizujících látek
* Index: Specifikace aromatických látek
* Příloha 1: Souhrn doporučení z 68. zasedání JECFA a další požadované informace. Toxikologická doporučení a informace o specifikacích
* Doporučení a další potřebné informace
* Opravy
 
Příloha: Compendium of Food Additive Specifications 4 (pdf, 1,31 MB, 154 stran)
 
Zdroj: FAO
 
Pozn.:
K dispozici jsou i předcházející vydání specifikací, a sice z:
67. zasedání JECFA (2006, č. 3)
– 66. zasedání JECFA (2006, č. 2: Vyhodnocení reziduí vybraných veterinárních léčiv)
– 1.–65. zasedání JECFA (1956–2005); v elektronické formě je k dispozici pouze svazek 4: analytické metody(část 1 a část 2); svazek 1–3 lze objednat (Potravinářská aditiva A–D (1), E–O (2), P–Z (3)).