Bezpečnost potravin

FAO spustilo novou geoinformační platformu

Vydáno: 31. 7. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Platforma umožnuje zobrazení statistických informací ve spojení s globálními mapovými podklady.

FAO spustilo v rámci iniciativy Hand-in-Hand novou online platformu, která umožnuje zobrazení statistických informací zaměřených na zemědělství, socioekonomické ukazatele, přírodní zdroje a potraviny ve spojení s globálními mapovými podklady.

Platforma má umožnit za pomoci dostupných vědeckých důkazů činit v zemědělském sektoru lepší rozhodnutí – zejména v návaznosti na budování odolných potravinových systémů v období po COVID-19.

Jak uvedl generální ředitel FAO “Geoinformační a zemědělská data nám mohou dát do rukou silný nástroj na integrovaný přístup, zohledňující dlouhodobá data ale i aktuální trendy a příležitosti“. Platforma je součástí iniciativy Hand-in-Hand, která má urychlit zemědělskou transformaci a pomoct plnit Cíle udržitelného rozvoje. Je otevřená pro všechny. (Info Agro, FAO, Reliefweb

Globální spolupráce pro vymýcení AMP

FAO a OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) spojily síly proti Africkému moru prasat. Tato choroba prasat v poslední době graduje a způsobuje velké ztráty v jejich populaci (má až 100% úmrtnost) a drastické ekonomické ztráty. AMP je rozšířený již v 51 zemích světa, proto organizace založily iniciativu, která má pomoci v boji s AMP. Proti AMP neexistuje dosud žádné očkování a snadno se šíří, proto je minimalizace mezinárodního přenosu jednou z priorit iniciativy. Dále se soustředí na vědecký výzkum, nastavení mezinárodních standardů a včasnou komunikaci a sdílení informací mezi státy. Výpadky v produkci vepřového masa mají velké důsledky pro farmáře i spotřebitele, jelikož vepřové maso je nejkonzumovanější maso na světě (UN News, Euromeat, FAO). 

Spolupráce s businessem je klíčem pro zdravou výživu

FAO a GAIN (Globální aliance pro lepší výživu) se shodly, že pro efektivní transformaci potravinových systémů je rozhodující spolupráce se soukromým sektorem. V návaznosti na krizi spojenou s COVID-19 je jasné, že nový systém musí být odolný a udržitelný, proto se všechny strany (zemědělci, firmy i vlády) musí aktivněji zapojit. FAO přikládá posílení spolupráce se soukromým sektorem, včetně zemědělců, velký význam (FAO, 7/2020).

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství