Bezpečnost potravin

Extrémně silné výskyty hraboše polního v porostech obilnin

Vydáno: 29. 5. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

V průběhu května byly zaznamenány v porostech obilnin jižní Moravy extrémní výskyty hraboše polního, které dosahují lokálně až 80 % poškození porostů. Zemědělci se tak potýkají s palčivou otázkou, jak bojovat proti přemnoženým hlodavcům, zda má význam poškozené porosty ošetřovat nebo je nahradit výsevem jiné plodiny.

ÚKZÚZ monitoruje situaci především v trvalých porostech trav a vojtěšky, neboť gradace hrabošů probíhají podobně ve všech plodinách. Situace se výrazně liší i v rámci nejpostiženějších okresů.  Přestože i v Čechách jsou detekovány vyšší výskyty tohoto škůdce, celková čísla jsou zde výrazně nižší a bez větších dopadů na porosty. V současnosti jsou detekovány případy napadení v množství až 5000 nor na ha a více v okresech jižní Moravy (Břeclav, Brno venkov, Prostějov, Vyškov, Hodonín, Blansko).

Hraboš polní patří mezi druhy s pravidelnou gradací, která se v podmínkách ČR opakuje ve 2–4 letých cyklech trvajících 1–2 roky. Populační dynamika hraboše je momentálně na vzestupu, což potvrzují i zpracovaná data ÚKZÚZ. Díky srážkám a dobře vegetujícím porostům by mohlo dojít k populačnímu zlomu až v polovině léta. Do té doby však mohou hraboši působit velké škody nejen v porostech obilnin, ale také řepky, příp. dalších plodin, kam se budou mít tendenci šířit po vyčerpání zdrojů. Momentálně se proti přemnoženým hlodavcům nedá využít žádné zaručené ochrany. Chemický postup je možný tam, kde jsou výskyty lokálně na střední úrovni. Tam kde dochází k významným škodám bude mít ošetření jen částečný efekt. Je však možné doporučit náhradu obilnin včetně hlubokého zpracování půdy pomocí dlátového kypřiče s následným upěchováním půdy tak, aby došlo k co největšímu narušení nor a likvidaci dospělých hrabošů.

Z gradační křivky je patrné, že v roce 2019 dosáhne populace hrabošů svého maxima. K současným extrémním výskytům přispělo suché a teplé počasí předcházejícího roku. Problémy s hraboši jsou pro jižní Moravu a oblast Hané typické. Ideální podmínky navíc poskytuje bezorebný systém uplatňovaný na většině ploch Moravy. Také současné nastavení protierozních opatření založené na setí do zmulčované plodiny podporuje populace hrabošů. Pěstitelé by tak měli reagovat na rizika spojená s bezorebnými technologiemi a při překročení prahů škodlivosti v jarním období aplikovat přípravky registrované na hraboše dle pokynů na etiketě. Včasnou ochranou lze předejít následným kalamitám, které pak vyžadují výjimečné řešení stavu.

Bližší informace k výstupům monitoringu, včetně aktuálně povolených přípravků na ochranu proti hraboši polnímu, je možné nalézt na stránkách Rostlinolékařského portálu.

 

Zdroj: ÚKZÚZ