Bezpečnost potravin

Extrakt z fermentovaných černých bobů uveden jako nová složka potravin

Vydáno: 25. 8. 2011
Autor: berankova1

Prováděcí rozhodnutí Komise zveřejněné dne 10. 8. 2011 v Úředním věstníku EU.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/497/EU ze dne 9. srpna 2011, kterým se povoluje uvedení extraktu z fermentovaných černých bobů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 5645)
(Pouze anglické znění je závazné)

Dne 8. července 2008 požádala společnost Cantox Health Sciences International jménem společnosti CBC Co. Ltd. (Japonsko) příslušné orgány Spojeného království o uvedení extraktu z fermentovaných černých bobů na trh jako nové složky potravin pro použití v doplňcích stravy.

Dne 8. dubna 2011 dospěl EFSA ve vědeckém stanovisku „Scientific Opinion on the safety of a „fermented black bean extract“ (Touchi) as a Novel Food ingredient“ (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „extraktu z fermentovaných černých bobů“ (Touchi) jako nové složky potravin)  k závěru, že extrakt z fermentovaných černých bobů je bezpečný při dodržení navrhovaného použití a podmínek použití.

Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že extrakt z fermentovaných černých bobů splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:

Extrakt z fermentovaných černých bobů, jak je specifikován v příloze, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití v doplňcích stravy, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006, s maximálním denním příjmem 4,5 g.

Při označování potraviny obsahující extrakt z fermentovaných černých bobů povolený tímto rozhodnutím se použije označení „extrakt z fermentovaných černých (sójových) bobů“ nebo „extrakt z fermentované sóji“.

Toto rozhodnutí je určeno společnosti CBC Co. Ltd., 2-15-13, Tsukima, Chuo-ku, Tokyo 104-0052, Japonsko.

Příloha:

SPECIFIKACE EXTRAKTU Z FERMENTOVANÝCH ČERNÝCH BOBŮ
Popis:
Extrakt z fermentovaných černých bobů (extrakt Touchi) je jemný světle hnědý prášek bohatý na bílkoviny získaný vodnou extrakcí z malých sójových bobů (Glycine max) fermentovaných pomocí Aspergillus oryzae. Tento extrakt obsahuje inhibitor α-glukosidázy.

Chemické vlastnosti extraktu z fermentovaných černých bobů:
Tuk:  Nejvýše 1 %
Bílkoviny:  Nejméně 55 %
Voda:  Nejvýše 7 %
Popel:  Nejvýše 10 %
Sacharidy:  Nejméně 20 %
Inhibiční aktivita na α-glukosidázu:  IC50 min. 0,025 mg/ml
Sójový izoflavon:  Nejvýše 0,3 g/100 g

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie  L 205, 10.8.2011, s.33-34