Bezpečnost potravin

Expozice evropské populace kadmiem z potravin

Vydáno: 6. 2. 2012
Autor: berankova1

Zpráva EFSA ze dne 18. 1. 2012.

Kadmium v těle může způsobit selhání ledvin, mimo to jeho přítomnost byla statisticky spojena s vyšším rizikem rakoviny. U populace nekuřáků  jsou potraviny  dominantním zdrojem expozice kadmiem. Výbor JEFCA (FAO/WHO)  stanovil provizorní tolerovatelný  měsíční příjem kadmia na 25 μg/kg tělesné váhy, zatímco  EFSA Vědecký panel  pro kontaminanty navrhl tolerovatelný týdenní příjem 2.5 μg/kg tělesné váhy k zajištění  dostatečné ochrany  všech  spotřebitelů.

Pro důkladnější  rozpoznání  hlavních dietních zdrojů, byla přezkoumána úroveň kadmia v potravinách na evropském trhu,  a expozice byla odhadnuta díky  použití  detailních hodnot konzumace jednotlivých potravin.
Vysoká úroveň kadmia byla zjištěna v produktech z řas,  z kakaa, v korýších, vnitřnostech, houbách, řepce, mořských řasách a vodních měkkýších. Celoživotní průměrná týdenní dietní expozice kadmia  byla odhadnuta na 2.04 μg/kg tělesné hmotnosti. Výsledky  individuálního dietního průzkumu jsou variabilní mezi  průměrným týdenním  minimem  1.15 až po hraniční průměrné  maximum  7.84 μg/kg  tělesné hmotnosti, což reflektuje odlišné dietní zvyky  a metodiky průzkumu.

Potraviny konzumované  ve větším množství mají  nejvýznamnější  vliv na dietní expozici kadmiem. To platí pro rozšířené kategorie potravin: obiloviny  a obilné produkty (26.9 %), zelenina a produkty  ze zeleniny  (16 %),  škrobnaté kořeny a hlízy (13.2 %).  Detailněji v jednotlivých potravinových  kategoriích to jsou  brambory (13.2 %),  chléb a pečivo (11.7 %),  jemné pečivo (5.1 %),  čokoládové výrobky (4.3 %), listová zelenina (3.9 %) a vodní měkkýši  (3.2 %), které přispívají nejvíce k dietní expozici kadmiem napříč kategoriemi. 

Současné  přezkoumání   potvrzuje, že děti a dospělí by mohli v 95 percentilech expozic  překročit pro zdraví  doporučované  hodnoty.

Zdroj:  EFSA