Bezpečnost potravin

Expertní skupina EFSA se vyjadřuje k přítomnosti semikarbazidů v obalech a v potravinách

Vydáno: 5. 9. 2003
Autor:

Průmyslové zdroje informovaly Evropský úřad pro bezpečnost potravin, že plastové těsnicí vložky používané u víček uzavírájících skleněné obaly a některé balené potraviny mohou obsahovat semikarbazidy.

Tyto těsnící vložky se používají u víček uzavírajících skleněné obaly řady potravin: ovocných šťáv, džemů, medu, dětské výživy, nakládané zeleniny, majonéz, hořčic, kečupů, omáček.
Na základě výsledků dosud provedených testů se zdá nejpravděpodobnější, že  přítomnost semikarbazidů (za předpokladu, že nevznikají jako důsledek laboratorní analýzy) může být spojována s azodikarbamidem, pěnotvorným činidlem, které se používá již řadu let.
Na první první schůzce expertní skupiny EFSA (panel Potravinářská aditiva, aromata, pomocné látky a materiály v kontaktu s potravinami) dospěli  k závěru, že vzhledem k nejasnostem v analytických a toxikologických aspektech, je předčasné stanovit odhad rizika. Důvodem je skutečnost, že naplánovaná testování probíhají a nebyla ještě ukončena.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin informoval, že zvažuje další studie, které by měly potvrdit nebo vyvrátit přítomnost SEM v obalech a potravinách a stanovit rozsah pro minimalizaci potenciálního rizika.
EFSA sám bude iniciovat krátkodobé genotoxické studie, protože v současnosti je nedostatek údajů k tomu, aby expertní skupina mohla dospět k jednoznačnému závěru.
www.foodqualitynews.com