Bezpečnost potravin

Evropští vědci podepsali „Výzvu k zavedení Nutri-Score v Evropě“

Vydáno: 19. 3. 2021
Autor: CZVP SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Evropští vědci podepsali „Výzvu k zavedení Nutri-Score v Evropě“, jednoduchého a transparentního štítku s potravinami na přední straně obalu, s přísnou vědeckou podporou, jehož cílem je řídit výběr stravovacích návyků a přispět tak k prevenci chronických onemocnění.

Volný překlad Výzvy je zde:

269 ​​jednotlivých evropských vědců a 21 odborných sdružení zastupujících stovky vědců a zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti výživy, veřejného zdraví, preventivní medicíny, obezity, endokrinologie, onkologie, kardiologie, pediatrie a sociálního marketingu zastupujících 32 různých evropských zemí podepsalo „Výzvu“, požadující, aby Evropská komise – v zájmu spotřebitelů i veřejného zdraví – co nejdříve přijala značení Nutri-Score jako harmonizovaný a povinný nutriční štítek na přední straně balení potravin (FOPNL), v celé Evropě.

V květnu 2020 Evropská komise oznámila přijetí povinného FOPNL do konce roku 2022, v rámci své strategie „Farm-to-Fork“, aby pomohla spotřebitelům při výběru zdravých potravin. Od té doby mocné lobby, podporované některými členskými státy, používaly zavádějící prohlášení, aby „zdiskreditovaly a zkreslili“ výběr Nutri-Score, jak zdůraznili signatáři této výzvy. Tato lobby buď tvrdí, že informace poskytované aktuálním štítkem s údaji o výživě na zadní straně obalu jsou dostatečné, nebo podporují alternativní jednobarevný štítek založený na číslech, který má být «neutrální» («označování jako bateriový systém NutrInform»). Druhý případ není podložen žádnými vědeckými důkazy; jeho koncepce a design jsou navíc velmi podobné formátu GDA / RI zavedenému potravinářskými společnostmi v roce 2000 (a podle řady studií jsou zcela neúčinné). Cílem těchto lobby je přinejlepším blokovat proces rozhodování o zavedení harmonizovaného jednotného nutričního označení na přední straně balení v celé Evropě nebo zabránit tomu, aby se model volby stal Nutri-Score.

V reakci na tyto akce se evropští vědci rozhodli dát dohromady a podepsat oficiální výzvu, aby zdůraznili skutečnost, že politická rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví se má řídit vědeckými důkazy a že volba označení výživové hodnoty na potravinách pro Evropu má odpovídat pouze k tomuto požadavku, a nikoli k zájmům hráčů ekonomické moci nebo členských států, které je brání.

Výzva, která byla dnes zveřejněna (pozn. 16.3.2021), je podpořena připojeným vědeckým textem, který zdůrazňuje skutečnost, že Nutri-Score, vyvinuté vědci bez střetu zájmů je jedinou „přední značkou“ nutriční hodnoty v Evropě, která byla předmětem přes 40 vědeckých studií publikovaných v recenzovaných mezinárodních vědeckých časopisech, které prokazují jeho účinnost, význam a užitečnost pro spotřebitele a veřejné zdraví, jakož i jeho schopnost překonat jiné stávající štítky nebo štítky podporované lobbistickými skupinami.

Orginální výzva v EN je zde, včetně signatářů výzvy.

Nutri-Score také ve školním stravování

O systému Nutri-Score jsme už mnohokrát psali a také jsme prezentovali systém na potravinách v ČR. Na konferenci v Teplicích v září 2020 jsme systém představili. Asi nejzajímavější je fakt, že s tímto systémem pracujeme experimentálně i v hodnocení školních obědů v nutričním modulu softwaru firmy VIS Plzeň, ve spolupráci s KHS Zlín (Mgr. I.Lukašíková, ředitelka odboru HDM). Snad se po pandemii zase budeme moci vrátit k této zajímavé práci. Již na počátku roku 2020 jsme se dohodli s MZ ve Francii, že se pokusíme dále rozvíjet hodnocení pokrmů. Mají trochu jiný postup. Ale zatím se vše zbrzdilo.

Česká republika se k systému (zatím dobrovolnému) nepřipojila. MZe ČR se přiklání k systému Nutrinform. Postoj MZ ČR neznáme. Na poradě vedení SZÚ, 17.3.2021, zazněla verbální podpora systému Nutri-Score. 

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 18.3.2021

Zdroj: SZÚ