Bezpečnost potravin

Evropský výzkum BSE

Vydáno: 30. 4. 2005
Autor:

Syntetická zpráva poskytující přehled o výsledcích výzkumu zaměřeného na BSE.

Evropská komise podpořila řadu výzkumných projektů zaměřených na bovinní spongiformní encefalopatii (BSE, nemoc šílených krav).

Objevením možnosti přenosu BSE na člověka se radikálně změnilo zaměření výzkumu směrem k prionovým onemocněním. Prionový protein je přirozený protein ze zvířecích buněk. Tento protein je přítomen ve všech savčích buňkách a je exprimován zvláště v nervových buňkách a buňkách imunitního systému. Tento protein se může stát infekční. Přirozená a infekční forma proteinu se od sebe liší pouze prostorovým uspořádáním. Tato informace je velmi důležitá, protože teď už víme, že činnost proteinu je do velké míry podmíněny jeho konformací (prostorovým uspořádáním).

Stanley Prusiner – autor prionové teorie – získal za tuto práci v roce 1997 Nobelovu cenu. Prionová teorie je nyní přijímána většinou vědecké obce, i když je potřeba upozornit, že někteří vědci na základě experimentů, jejichž výsledky do teorie prionu (tj. infekčního proteinu) nezapadají, o čistě proteinové povaze agens pochybují.

 

Přehled výsledků evropského výzkumu BSE je uveden v syntetické zprávě pod názvem “European research on BSE”. Český text této zprávy v rámci projektu Flair-Flow 4  zajistila VŠCHT.

Příloha : Evropský výzkum BSE [doc ; 103936 bytů]