Bezpečnost potravin

Evropský parlament přijal pozici k ochraně hospodářských zvířat během přepravy, požaduje zpřísnění pravidel

Vydáno: 24. 1. 2022
Autor: EK, PK ČR

Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 20/01/2022 přijal vlastní pozici k ochraně hospodářských zvířat během přepravy.

  • vyzývá Komisi, aby urychleně a nejpozději v roce 2023 předložila akční plán, v němž budou jasně uvedeny hlavní důvody využívání přepravy zvířat a navrženy konkrétní politické kroky, včetně regulačních kroků, které stanoví přesný harmonogram s cílem snížit potřebu přepravy živých zvířat a v co největší možné míře umožnit nahrazení přepravy živých zvířat přepravou masa, jatečně upravených těl a genetického materiálu
  • vyzývá k tomu, aby v rámci nadcházející reformy SZP byla zachována a dále posílena vazba mezi vyššími platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat
  • vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost zavedení transparentního a harmonizovaného systému označování živočišných produktů informacemi o dobrých životních podmínkách zvířat, který by měl také zohlednit podmínky při přepravě a porážce
  • naléhavě vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby učinily veškeré kroky potřebné ke zlepšení provádění, vymáhání a celkového uplatňování stávajícího regulačního rámce, a to i zavedením důsledného a harmonizovaného kontrolního postupu na úrovni EU
  • vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily rozšíření porážek v zemědělských podnicích prostřednictvím mobilních jatek s cílem zbavit se, kdykoli je to možné, nutnosti přepravovat živá zvířat
  • vyzývá Komisi, aby pro počet kontrol během přepravy zvířat ustanovila společný minimální rámec
  • vyzývá Komisi, aby navrhla a zavedla harmonizovaný a účinný systém sankcí pro celou EU….

 

Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 20. ledna 2022 v návaznosti na vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni (2021/2736(RSP)

 

Zdroj: Evropská komise
Link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_CS.html

Zdroj článku: PK ČR