Bezpečnost potravin

Evropský parlament  nebrání přijetí seznamu 222 všeobecných zdravotních tvrzení

Vydáno: 29. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EP zamítl schválení rezoluce, která nesouhlasí se způsobem schvalování zdravotních tvrzení podle čl. 13.1 nařízení 1924/2006/ES.

Na jednání 21. 3. 2012 odhlasoval Evropský parlament zamítnutí návrhu rezoluce skupiny členů EP vyzývající, k schválení požadavku na přepracování stanovisek EFSA k obecným zdravotním tvrzením podle čl. 13.1 nařízení 1924/2006/ES. Autory rezoluce byli Chris Davies (britský liberál), Sirpa Pietikainen (finský křesťanský demokrat) a Pavel Poc (český socialista). Návrh rezoluce měl být zpřesněn na jednání Výboru pro prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 13. 3. 2012 a na Výboru bezpečnosti potravin 20. 3. Přitom však byl zvrácen názor některých členů EP, kteří byli dříve pro rezoluci, a to hlavně z důvodu úsilí, času a finančních prostředků, které již byly na tuto záležitost vynaloženy. 

I podle požadavku Evropského ombudsmana by měl být seznam 222 schválených tvrzení stažen z důvodu, že nebyly dodrženy postupy podle nařízení 1924/2006/ES.

Proti rezoluci nakonec hlasovalo 37 členů EP, pro 22 a 1 se zdržel. Znamená to, že Komise může vydat seznam 222 schválených obecných zdravotních tvrzení, proti nimž byla v posledních měsících řada protestů z různých stran včetně asociací výrobců. Podle navržené (a nyní již zamítnuté) rezoluce měla být přehodnocena stanoviska EFSA zamítající přes 1600 obecných zdravotních tvrzení.

Podle rezoluce měl být brán v úvahu čl. 26 nařízení 1924/2006/ES, tzn vyzývá se k jinému typu autorizace a schvalování věcí týkajících se čl. 13.1, na rozdíl od čl. 14 (tvrzení týkající se prospěšnosti pro děti). Není reflektován princip vyváženosti.
Další výhrada se týká nepružnosti schvalovacího procesu, který vede k zamítnutí zdravotních tvrzení založených na obecně akceptovaných vědeckých skutečnostech bez ohledu na to, že zdravotní prospěšnost příslušných látek je široce uznávána.
Naopak by mohlo být pro spotřebitele zavádějící, budou-li uváděna tvrzení, která nejsou pro evropskou populaci relevantní, když nejsou schválena široce uznávaná všeobecná tvrzení.
Je kritizována opodstatněnost a proporcionalita schvalovacího procesu. Konečné rozhodování o schválení by mělo být úkolem Komise (nikoli automaticky podle stanoviska EFSA).
Návrh rezoluce také kritizoval liknavost Komise, pokud jde o vydání „nutričních profilů“, které jsou rozhodující pro funkci nařízení o tvrzeních.

EU Food Law, 2012, č. 523, s. 1-3
EU Food Law, 2012, č. 525, s. 1-4