Bezpečnost potravin

Evropský antibiotický den 2015

Vydáno: 16. 11. 2015
Autor: SZÚ

Dne 18. listopadu bude probíhat Evropský antibiotický den.

18. listopad – Evropský antibiotický den

Dne 18. listopadu bude probíhat Evropský antibiotický den (EAAD). Cílem této aktivity Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je napomoci uvážlivému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Antibiotická rezistence je jednou z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích v Evropě. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou, ale běžnou součástí nemocničního prostředí, kde zvyšují nemocnost a úmrtnost pacientů, jakož i průměrnou délku pobytu v nemocnici. Rezistence vůči antibiotikům je jev vázaný na rozsah a způsob, jakým se antibiotika používají, a nevhodné používání antibiotik je hlavním stimulem nárůstu antibiotické rezistence. Studie ukazují, že až 50% indikací antibiotik je nadbytečných a propagace pravidel vysvětlujících správné zacházení s antibiotiky může významně přispět k omezení spotřeby antibiotik.  

I letošní rok se budou konat různé odborné akce zaměřené na propagaci problému antibiotické rezistence, který se ve svém důsledku dotýká nás všech. Jednou z letošních priorit je i omezení samoléčby antibiotiky. Nedávné průzkumy ukázaly, že ve všech Evropských zemích získává podstatná většina pacientů antibiotika na lékařský předpis. Stále však přetrvává jistá menšina pacientů, kteří konzumují antibiotika bez předpisu nebo užívají antibiotika, která jim zbyla po předchozí léčbě. Edukace laické veřejnosti o nevhodnosti používání antibiotik při běžném nachlazení či chřipce a úskalích samoléčby antibiotiky může napomoci k zachování účinných léků pro budoucí generace.

Státní zdravotní ústav připravil ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí řadu informačních materiálů pro pacienty a lékaře předepisující antibiotika. Kromě informačních a propagačních materiálů uvedených na hlavní stránce EAAD, je další možné nalézt na webových stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a stránkách Světové zdravotnické organizace.  

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. 
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10

 

Zdroj:  Státní zdravotní ústav