Bezpečnost potravin

Evropská rada pro informace o potravinách (EUFIC)

Vydáno: 24. 2. 2012
Autor: berankova1

EUFIC poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě.

Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Posláním Evropské rady pro informace o potravinách je zlepšovat pochopení těchto informací a zvyšovat povědomí spotřebitelů o jejich aktivní úloze při bezpečném zacházení s potravinami a výběru vyvážené a zdravé stravy.
 
Všechny informace, které Evropská rada pro informace o potravinách zveřejňuje, posuzuje Vědecký poradní výbor (Scientific Advisory Board, SAB). Tento poradní výbor je složen z uznávaných odborníků z celé Evropy, se kterými EUFIC konzultuje  informační a komunikační programy. Tito odborníci také zajišťují, aby všechny informace byly relevantní, fakticky správné a podloženy vědeckými důkazy.
 
EUFIC se spolu s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum (European Commission Directorate Generals for Research) a Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitelů  (European Commission Directorate Generals for Health and Consumer Protection) aktivně zapojuje do mnoha evropských iniciativ.  
 
Informace  EUFIC jsou poskytovány v různých jazycích, přičemž některé informace jsou přeloženy do češtiny: EUFIC – česká verze.
Výzkumný ústav potravinářský Praha (VUPP) zprostředkovává přístup k české verzi bulletinu EUFIC FOODTODAY.

Hlavní kategorie  webových stránek EUFIC:

BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele (Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Pouze v angličtině)
Iniciativy EU (Částečně přeloženo)
In the spotlight

Zdroj:  www.eufic.org/index/cs