Bezpečnost potravin

Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv

Vydáno: 21. 7. 2011
Autor:

Uvedená příručka je k dispozici v češtině.

Evropská komise uveřejnila v jednotlivých národních jazycích Evropskou příručku správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv (přílohy 1–3).

Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (+ tiskové opravy), kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, zejména články 20 až 22, které podporují vypracování pokynů pro správnou praxi v oblasti hygieny a aplikace zásad HACCP.

Cílem zavedení příručky je podpořit opatření, která mají být přijata k zajištění bezpečnosti krmných surovin, provozování podniků v souladu s evropskými požadavky na hygienu krmiv a Potravinovým kodexem (Codex Alimentarius), a zlepšení sledovatelnosti.

Příručka byla vytvořena v rámci Evropské platformy krmných komponent (EFIP) ve spolupráci s Evropským sdružením výrobců krmiv (FEFAC). Příručka byla vypracována tak, aby byla srovnatelná a/nebo kompatibilní s ostatními příručkami nebo kodexy správné praxe, v souladu se standardem pro krmné komponenty EFIP pro odvětvové příručky (Srovnávací kodex). Tento srovnávací kodex má sloužit jako transparentní a objektivní základ pro srovnávání a vzájemné uznávání systémů managementu bezpečnosti krmiv.

Příloha 1: Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv (Sektory: lisování olejnatých semen, rafinace oleje a zpracování škrobu)
Příloha 2: Dodatek č. 3 – Odvětvový referenční dokument o zpracování škrobu
Příloha 3: Dodatek č. 4 – Odvětvový referenční dokument FEDIOL

K překladům příručky proběhlo do 1.6.2011 připomínkové řízení týkající se jazykové stránky.

Komise dále vytvořila registr národních příruček správné praxe v oblasti krmiv. Z registru je zřejmé, že v České republice existují dvě příručky a sice:

Správná výrobní a distribuční praxe při výrobě medikovaných krmiv (pdf, 5,4 MB, 41 stran)
– Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce premixů a krmiv s použitím premixů nebo doplňkových krmiv určených k výživě hospodářských zvířat

Obě příručky vydalo Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu.

Zdroj: Evropská komise

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe v EU a ČR