Bezpečnost potravin

Evropská komise uvažuje o zavedení limitů pro obsah transmastných kyselin

Vydáno: 31. 12. 2015
Autor: spotrebitele.dtest.cz

Evropská komise na začátku prosince letošního roku vydala dlouho očekávanou zprávu k otázce transmastných kyselin (TFA).

Evropská komise na začátku prosince letošního roku vydala dlouho očekávanou zprávu k otázce transmastných kyselin (TFA). V ní uznává závažnost problematiky a přiklání se k regulaci jejich použití v potravinách. Jak přesně by měly být TFA regulovány však zatím není jisté. Informuje o tom Evropská spotřebitelská organizace BEUC.  

Report Evropské komise (EK) o TFA, který měl být vydán již před rokem, konečně vyšel. EK konstatuje, že zdravotní dopady konzumace TFA jsou nezanedbatelné. Riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění stoupá, pokud jejich konzumace překračuje 1 % denního příjmu tuku.
Většina potravin TFA neobsahuje a jejich používání v Evropské unii klesá, jejich množství v pečivu, zvláště pak v tom baleném a trvanlivém, je ale stále příliš vysoké. dTest při svých testech odhalil vysoké množství TFA v jedlých rostlinných tucích či hořických trubičkách a plněných oplatkách. Další problematickou potravinou je popcorn, který může obsahovat až 50 gramů TFA na 100 gramů tuku.

Povědomí spotřebitelů o rizicích TFA je podle Komise stále nízké. Co jsou TFA zač, ví pouze třetina dotazovaných občanů Unie. Rozhodně by proto byla na místě osvěta a hlavně umístění informace o obsahu TFA na obal výrobku. I přesto podle výzkumu EK většina Evropanů nepřekračuje doporučenou denní dávku TFA. Stále však existují skupiny, které jsou ohrožené nadměrným příjmem TFA. Jedná se zvláště o nízkopříjmové rodiny, univerzitní studenty a celkově část populace od 18 do 30 let.

Stanovení maximálního přípustného obsahu TFA v potravinách již funguje v některých členských zemí EU, konkrétně v Dánsku či Rakousku. V těchto zemích podle statistik, které EK ve svých materiálech cituje, došlo po zavedení omezení k významnému poklesu počtu pacientů s nově propuknuvší nemocí srdce a krevního oběhu. Omezení TFA přitom ani nezvýšilo cenu potravin.

EK se proto přiklání k tomu, aby byl zaveden jednotný limit pro maximální obsah TFA v potravinách v přepočtu na 100 gramů tuku. Zatím však nedefinovala jeho přesnou výši, ani jakým způsobem by měl být přijat. Možností je tak buď předpis na nadnárodní úrovni, nebo schválení normy ponechat na jednotlivých vládách.

BEUC vydání materiálu a příslib zavedení normy vítá. Podle slov její ředitelky Monique Goyensové je správně, aby spotřebitelé v EU požívali stejného stupně ochrany bez ohledu na to, v jaké zemi žijí.

 

 

 

 

 

Zdroj:  spotrebitele.dtest.cz  
           ec.europa.eu (Report concludes that EU action is needed to set
            legal limits on trans fats in food)

Bezpečnost potravin A-Z: heslo „Trans-mastné kyseliny