Bezpečnost potravin

Evropská komise rozhodla o stažení egyptské pískavice z trhu kvůli podezření na kontaminaci E. Coli

Vydáno: 28. 10. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27.10. 2011.

V Úředním věstníku EU bylo dne 6. října 2011 zveřejněno rozhodnutí Evropské komise (EK) č. 2011/402/EU, které nařizuje preventivně stáhnout z trhu semena pískavice. Zakazuje rovněž dočasně jejich dovoz a též dovoz některých dalších semen z Egypta. Důvodem těchto opatření je podezření na možnou kontaminaci egyptské pískavice patogenním kmenem bakterie Escherichia Coli. Dne 6. října bylo prováděcí rozhodnutí EK č. 2011/402/EU pozměněno.

Podle zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin existuje spojení mezi výskytem baterie E. Coli sérotypu H4:O104, která je původcem epidemií v Německu a Francii, a naklíčenými semeny pískavice původem z Egypta.

Evropská unie stahuje z trhu semena pískavice dovezená z Egypta v období 2009 až 2011. Podle nynějších poznatků nebyla žádná z těchto šarží dodána na území České republiky, SZPI přesto intenzivně pokračuje v šetření a dalším preventivním ověřování původu semen vybraných plodin vyskytujících se na trhu.

Rozhodnutí EK dále stanoví, že je nutné na základě předběžné opatrnosti dočasně zakázat kromě dovozu pískavice rovněž dovoz dalších semen a zrn původem z Egypta, jejichž seznam uvádíme v příloze, aby se získal čas nezbytný k dalšímu vyhodnocení jejich nezávadnosti. SZPI proto upozornila Generální ředitelství cel a ministerstvo financí, že tyto komodity nelze nyní propouštět do volného oběhu v EU.

Přestože dosud nejsou poznatky o tom, že by se nebezpečná semena vyskytovala na území ČR, upozorňuje SZPI české spotřebitele, aby nekonzumovali semena pískavice z Egypta dovezená v letech 2009-2011, pokud je mají doma.

Příloha:

Seznam semen a zrn původem z Egypta, na něž se vztahuje podle Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2011 o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 5000) dočasný zákaz dovozu, byl s ohledem na nové poznatky dne 6. 10. 2011 pozměněn. Nově platí zákaz dovozu na tyto komodity:

Klíčky rokety
Klíčky červené řepy, klíčky ředkviček
Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené
Klíčky sójových bobů
Sójové boby, též drcené
Semena cukrové řepy
Semena vojtěšky (alfalfa)
Semena zeleniny
Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené
Semena pískavice
Klíčky vojtěšky
Klíčky luštěnin, čerstvých nebo chlazených
Hořčičná semena

(Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí)