Bezpečnost potravin

Evropská Komise hodnotí fungování kontrol

Vydáno: 5. 4. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 4. 2012.

Evropská Komise konstatuje a střídmě chválí

Ve své březnové zprávě Evropskému parlamentu Komise hodnotí fungování kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a welfare a příznivě zmiňuje důvěryhodnost a otevřenost dozorových orgánů ČR.

Výslovně je tak vedle Finska zmíněna též ČR: doslova „stojí za povšimnutí“, že tyto země uvedly ve své zprávě o auditech výsledky, ze kterých jsou vysledovatelné oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky. A to na rozdíl od téměř všech členských států, kde jsou výsledky dozorových auditů jen povšechné.

Pokud jde o výsledky kontrol a přijímaná opatření, oceňuje Komise přístup ČR, kde je zaznamenatelná „tendence v případě méně závažných porušení předpisů postupně přecházet od soudních procesů k méně složitým a účinnějším administrativním postupům“. To znamená, řečeno méně šroubovaně, že orgány státního veterinárního dozoru dávají přednost uložení pokut v rámci správního řízení a uložení nápravných opatření, která jsou okamžitě v daných termínech kontrolována.

Dále Komise oceňuje přístup ke klasifikaci provozoven zákazníky, ke které přistoupilo Dánsko, Británie, Belgie a také naše republika.

Je tedy zřejmé, že naše činnost je monitorována a hodnocena nejen naší veřejností, ale i kontrolními orgány EU, a je i oceňována.

Vzhledem k tomu, že produkce potravin v EU dosahuje částky zhruba 750 miliard eur a pracovních míst v sektoru je asi 48 milionů, je pozornost, kterou Komise této oblasti věnuje, úměrná.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.