Bezpečnost potravin

Evropská komise chce vytvořit databázi informací o akrylamidu

Vydáno: 6. 11. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, naléhavá potřeba dalšího výzkumu, výzkumné úkoly 6. rámcového programu Evropské unie, využití EPIC-studie k odhadu rizika rakoviny z akrylamidu

Ve dnech 15.–16. října 2002 uspořádala Evropská komise pracovní schůzku, na které se diskutovalo o problematice akrylamidu v potravinách. Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise (SCF) provedl zhodnocení rizika z akrylamidu a své stanovisko zveřejnil 3. 7. 2002. SCF doporučil, aby se hladiny akrylamidu v potravinách pohybovaly na nejnižších úrovních, kterých lze dosáhnout. Současně konstatoval, že existuje naléhavá potřeba dalšího výzkumu, který povede ke snížení tvorby akrylamidu v potravinách a k objasnění důsledků pro všeobecné zdraví.
Komise organizovala říjnovou schůzku proto, aby se seznámila se současným stavem znalostí týkajících se akrylamidu a zvolila další postup, který by byl nejlepší. Na uvedenou schůzku byly přizvány evropské organizace, kterých se problematika akrylamidu nejvíce týká, tj. zástupci potravinářského průmyslu a spotřebitelů.
Ze schůzky vyplynulo, že je zapotřebí při řešení problematiky akrylamidu postupovat koordinovaně. Komise chce navrhnout vytvoření databáze, která by sumarizovala aktivity Evropské unie v této oblasti. Pomocí této databáze se zjistí, ve které oblasti  již byly studie dokončeny, kde probíhají a kde se plánují. Budou zde informace o publikacích, internetová spojení atd. Databáze bude k dispozici všem, kterých se problematika akrylamidu týká.
Spojené výzkumné středisko Komise (JRC) nabídlo pomoc s testováním analytických metod a s vývojem referenčních materiálů. Předpokládá se, že dlouhodobé výzkumné úkoly týkající se akrylamidu se budou řešit prostřednictvím 6. rámcového programu EU, který bude zahájen v průběhu roku 2003. Komise zkoumá, zda půjde využít pro odhad rizika rakoviny z akrylamidu rozsáhlou studii zaměřenou na výzkum rakoviny v souvislosti s výživou, tzv. EPIC-studie. Předběžné odhady provedené IARC (Mezinárodním úřadem pro výzkum rakoviny) naznačují potenciál EPIC databáze.
www.foodnet.cz

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) je největší epidemiologická studie, která byla dosud provedena ke zjištění vztahu mezi stravou a rakovinou. Do studie je zapojeno více než 500 tisíc osob v deseti evropských státech. O EPIC-studii jsme informovali prostřednictvím Agronavigátoru již v únoru 2002, a to v příspěvku
Výživa a rakovina. První výsledky EPIC-studie.