Bezpečnost potravin

Evropská komise, bioterorismus a systémy rychlého varování

Vydáno: 31. 3. 2003
Autor:

Systém rychlého varování (RAS) v EU tvoří devět podsystémů, které fungují v rámci tří generálních ředitelství Evropské komise. RASFF je Systém rychlého varování před riziky z potravin a krmiv. Jeho fungování zajišťuje Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG-SANCO/D/3). Připravuje se zavedení RASFF v ČR.

Biologický a chemický terorismus se definuje jako ilegální nebo skryté použití nebo hrozba použití biologických nebo chemických látek nebo toxinů k ohrožení lidí, zvířat nebo životního prostředí a k poškození produkce, zboží, dodávek vody, jiných zdrojů a infrastruktur.
Evropská komise reagovala na sílicí vlnu terorismu ve světě a k zajištění bezpečnosti obyvatel v Evropě vypracovala systém rychlého varování (Rapid Alert System, RAS), který má včas informovat o biologických a chemických útocích a hrozbách. Do tohoto systému je zapojeno devět partnerů, kteří fungují především v rámci tří generálních ředitelstev Evropské komise (DG-SANCO, DG-ENVIRONMENT a DG-RELEX).

RAS, jeho složky a odpovědná ředitelství:
EWRS: The Early Warning System on Communicable disease (Systém včasného varování před přenosnými nemocemi); DG-SANCO/G/4;
MIC: The Monitoring and Information Centre of the Civil Protection Network (Monitorovací a informační středisko sítě civilní obrany); DG-ENV/B/4;
ECURIE: European Community Urgent Radiological Information Exchange (Síť rychlého informování o radiologické havárii); DG-ENV/C/4;
RASFF: The Rapid Alert System for Food and Feed (Systém rychlého varování před riziky z potravin a krmiv); DG-SANVO/D/3;
ADNS: Animal Disease Notification System  (Systém hlášení onemocnění zvířat); DG-SANCO/E/2;
EUROPHYT: European Network of Plant Health Information Systems (Fytosanitární síť: informace o organismech nebezpečných pro rostliny); DG-SANCO/F/4;
RELEX: External Relations Crisis Management – Crisis room (Krizové řízení vnějších vztahů – krizový štáb); DG-RELEX;
RAPEX: Rapid Exchange of Information on Dangerous Products
(Výstražný systém pro výrobky nepotravinářského charakteru); DG-SANCO/B/3;
ANIMO/SHIFT: Animal Movement/ Informační systém kontroly dovozů do států EU ze třetích zemí (Síť spojující veterinární autority: předávání informací o zdravotních kontrolách při importu podléhajícímu veterinární inspekci); DG-SANCO/E/3.

Více informací o práci Evropské komise v souvislosti s bioterorismem viz europa.eu.int.

Více informací o fungování RASFF v ČR včetně schémat zasílání hlášení z ČR do Evropské komise a zpětný tok informací je k dispozici na internetové adrese spotřebitelského poradenského a informačního servisu www.spotrebitel.cz.