Bezpečnost potravin

Evropská informační síť pro analýzu rizik – projekt EU-RAIN

Vydáno: 18. 2. 2004
Autor:

Analýza rizika je nový aktivní preventivní přístup k problematice bezpečnosti potravin a v současné době je považována za jeden ze základních principů  při  výrobě zdravotně nezávadných potravin.S cílem vybudovat informační síť pro analýzu rizik na úrovni EU byl zahájen projekt EU-RAIN - EUROPEAN UNION ANALYSIS INFORMATION NETWORK

Hlavním záměrem projektu je vybudování databáze pro hodnocení mikrobiálních rizik na úrovni „od farmy po vidličku“, zpracování příruček pro management rizika s ohledem na zavedení systému  HACCP na farmách a v oblasti zpracování hovězího, vepřového a jehněčího masa, zavedení systému  HACCP ve stravovacích službách a prodejní síti a také aplikace systému HACCP v kuchyních spotřebitelů. Bude vypracována strategie komunikace v oblasti bezpečnosti potravin.  

Dílčí cíle projektu budou zaměřeny na:
1. Vybudování informační sítě  pro analýzu rizik na úrovni EU a zpřístupnění databáze na internetu.
2. Zaměření pozornosti stanovení rizika ve na stravovacích  službách a stanovení priorit pro další výzkum v oblasti sledování rizik.
3. Vývoj strategie pro management rizika na základě systémů HACCP na prostřednictvím vývoje harmonizovaných norem či metodik HACCP pro farmy, stravovací služby a prodejní síť na vertikální úrovni v rámci jednotlivých oblastí potravinářského řetězce, které bude možné využít k vytvoření účinného integrovaného HACCP kontrolního systému.
4. Provedení inventury epidemiologických metod a dat s ohledem na údaje o výskytu alimentárních onemocnění a zhodnocení jejich použitelnost při analýze rizik.
5. Vývoj strategie pro komunikaci o riziku pro spotřebitele, vědce a odpovědné státní instituce na základě s využitím výsledků výzkumu v oblasti psychologie a marketingu.

Součástí  celého tříletého projektu je organizace několika konferencí:
Představení rámcového programu projektu a databáze (Conference Framework and Database, Ashtown, 10.-11. 7. 2003, pozn. materiály z konference budou k dispozici ve fondu Knihovny ÚZPI),
Bezpečnost potravin ve stravovacích službách (Catering Food Safety – A Responsibility Ignored, Budapešť, 26.-28.11. 2003, pozn. materiály z konference budou k dispozici ve fondu Knihovny ÚZPI),
Bezpečnost potravin od farmy  po vidličku (Farm to Fork Food Safety – A Call for Common Sense, Athény, 12. – 14. května, 2004)
Epidemiologie (Epidemiology, Itálie, listopad 2004)
Psychologie a bezpečnost potravin (Psychology of Food Safety, Lund, Švédsko, květen 2005)
Závěrečné zhodnocení projektu (Project Review, Dublin, listopad 2005).
Informace o akcích jsou k dispozici na domovské stránce projektu. http:// www.eu-rain.com

Na projektu se podílejí následující instituce:
Teagasc – The National Food Centre (IRL)
University of Ulster at Jordanstown (UK)
Food Standards Agency (UK)
Campden & Chorleywood Food Research Association (UK)
University of Bristol (UK)
University of Veterinary Medicine, Vienna (A)
Utrecht University (NL) TNO Nutrition and Food Research (NL)
Norwegian Meat Research Centre (NO)
MATFORSK – Norwegian Food Research Institute (NO)
The University of León (E)
SIK – Swedish Institute for Food & Biotechnology (S)
University of Helsinki (FIN)
Agricultural University of Athens (GR)
OFE – National Association for Consumer Protection (HU)
Warsaw Agricultural University (PL)
Istituto Zooprofilattico delle Venezie (I)
INRA – Institut National de la Recherche Agronomique, Lille (F)
Agriculture & Agri-Food Lacombe Research Centre (CA).

Koordinátorem projektu je Dr. D.J. Bolton z Národního  centra  pro potraviny – Teagasc (The National Food Centre) v Ashtownu v Irsku  administrátorem projektu je Dr. B. Mausell z téhož ústavu.
Dr. Bláithín Maunsell (Administrator)
Teagasc – The National Food Centre,
Ashtown,
Dublin 15,
Ireland.
Email: bmaunsell@nfc.teagasc.ie
Tel: 353 1 805 9514
Fax: 353 1 805 9550

Více informací je k dispozici na domovských stránkách projektu http://www.eu-rain.com