Bezpečnost potravin

Evropa zahajuje tažení za čistší ovzduší

Vydáno: 7. 12. 2004
Autor:

EK znepokojená zprávou vědeckého panelu, podle níž každý Evropan v důsledku špatné kvality ovzduší umírá o devět měsíců dříve, zahájila internetovou diskusi s veřejností. EU

Katastrofické prognózy vědců a spektakulární demonstrace ekologů – zdá se – začínají nést první ovoce. Politikové už nemohou ignorovat zřejmé trendy zhoršování životního prostředí a odhodlávají se ke konkrétním krokům.
Evropská komise, znepokojená zprávou vědeckého panelu, podle níž každý Evropan v důsledku špatné kvality ovzduší umírá o devět měsíců dříve, zahájila internetovou diskusi s veřejností. Cílem má být shromáždění informací a návrhů k omezení pokračující kontaminace evropského vzduchu.

Podle vědců má vyšší úroveň ozónu každoročně na svědomí předčasnou smrt 22 tisíc lidí, prachové částice ubírají z předpokládané délky života tři až 14 měsíců, čtvrtina evropských lesů je skrápěna žíravými kyselými dešti a více než tři pětiny evropských ekosystémů trpí kvůli usazujícím se dusičnanům.

„Každý by se měl vyjádřit i o tom, jak je sám ochoten přispět k lepší kvalitě ovzduší,“ připomíná komisař Stavros Dimas v úvodu k dotazníku, jenž EK zveřejnila na internetu (viz rámeček). Diskuse by měla trvat do konce ledna příštího roku a Stavrosův úřad by měl na konci pololetí předložit nový akční plán.

Silné čtyřkolky s varováním

Ještě před touto iniciativou přišla nadace New Economics s návrhem, aby silné automobily s pohonem na všechna čtyři kola, jež se podílejí ve městech mimořádnou mírou na růstu škodlivin, byla opatřena viditelným varováním.
„Měla by jezdit s nápisy, které budou veřejnost od koupě těchto aut odrazovat,“ řekl ředitel nadace Andrew Simms. V USA je z nově prodaných vozů čtvrtina typu těžkých 4×4, v Británii sedmina. Podle nadace by jejich řidiči měli mít neustále na očích varování, podobně jako kuřáci na každé krabičce cigaret.

„Jestli se nám nepodaří lidi přesvědčit, aby přestali kouřit a řídit silná auta, pak budeme muset pro tuto planetu začít hledat obrovský popelník,“ řekl Simms. Problém vyhrocuje rovněž prognóza vývoje celosvětové populace. Více lidí totiž znamená rozsáhlejší spotřebu i výrobu, více odpadů a menší podíl vody a dalších zdrojů, tedy i horší dopad na životní prostředí.

Evropská populace zatím pomalu, ale jistě stárne. I když nikdo nevyčíslil náklady na zdravotní péči o stárnoucí popula ci, která je na kvalitu ovzduší citlivější, jejich astronomický růst je zřejmý. Lékařské studie přitom ukazují, že stupňující se industrializace a technologická revoluce zanechávají v lidském organismu zřetelné stopy.

Trpíme všichni

Televizory, počítače, hračky, kosmetické výrobky či trička s potiskem obsahují chemikálie, často zdraví škodlivé. Tyto látky se vylučují, znečišťují životní prostředí a dostávají se do lidského organismu.

Výzkum organizace Greenpeace ukázal, že přítomnost nebezpečných chemikálií v krvi nijak nesouvisí s věkem či zaměstnáním a že také lidé žijící v domněle „čistém“ prostředí mají v těle množství škodlivin.

„Chemikálie jsou přítomny v krvi všech účastníků výzkumu, není důležité, kde žijí a jaké mají zaměstnání. Pokud je chemická látka uvolněna do životního prostředí, brzy se také dostane do lidského organismu,“ uvedl profesor P. J. J. Sauer, jenž výzkum vedl.

***
Diskuse na internetu:
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=35 6 &lang=EN

Antonín Petrželka  (Právo)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 6. 12. 2004