Bezpečnost potravin

Evropa hledá přírodní prostředky proti osteoporóze

Vydáno: 21. 4. 2003
Autor:

Rozsáhlý projekt EU je zaměřen na sledování účinků konzumace izoflavonů na kostní denzitu a metabolismus u postmenopauzálních žen v různých evropských zemích.

Italští výzkumníci vyvinuli cereální tyčinky obsahující izoflavony, které by měly být jedním z prostředků napomáhajících v boji proti rostoucímu počtu případů osteoporózy u starší populace. Vývoj výrobku tohoto charakteru je jedním z výsledků projektu podporovaného EU, zaměřeného na zjišťování účinků konzumace izoflavonů na kostní denzitu a metabolismus u postmenopauzálních žen. V rámci projektu PHYTOS bude sledována potenciální úloha přírodních fytoestrogenů, (především izoflavonů ze sóji, jedné z  hlavních potravin v Asii, kde je výskyt osteoporózy významně nižší než v západních zemích) v prevenci osteoporózy u postmenopauzálních žen žijících v Evropě. Vzhledem k tomu, že potraviny s vysokým obsahem přírodních izoflavonů se v Evropě příliš nekonzumují, museli se výzkumníci v první řadě zaměřit na vývoj nových potravin obohacených izoflavony (biskvity a cereální tyčinky) a testování jejich realizovatelnosti. Výsledky pilotních testů prokázaly vhodnost obou typů výrobků pro zahájení rozsáhlé intervenční studie, zahrnující 300 náhodně vybraných neosteoporotických, postmenopauzálních žen z Nizozemí, Francie, a Itálie, které budou konzumovat potraviny obohacené izoflavony, resp. placebo potraviny po dobu 12 měsíců. Prvními výsledky studie jsou údaje o hustotě minerálů v kostech (BMD) na různých místech kostry a pohybu markerů v kostech. Další fází studie bude porovnávání účinku konzumace izoflavonů po menopauze u žen v různých sledovaných zemích. Projekt je koordinován Národním institutem pro nutriční výzkum potravin v Itálii INRAN.
http://inn.ingrm.it/Ricerca/scheletro/scheletro.htm