Bezpečnost potravin

Eurotox 2011

Vydáno: 6. 5. 2011
Autor:

Paříž (Francie), 28.–31.8.2011.


Ve dnech 28.–31.8.2011 se uskuteční v Paříži 47. konference evropských společností pro toxikologii. Program konference.
Do sekce “Objevující se zdravotní problémy z chronické expozice pesticidy” (S3) jsou zařazeny tyto příspěvky:
1. Objevující se zdravotní účinky expozice pesticidy v Evropě a rozvojových zemích
2. Objevující se zdravotní problémy u lidí z chronické expozice směsmi pesticidů
3. Biomarkery jako základní nástroj pro spolehlivé posuzování expozice pesticidy a jejich vlivů na zdraví
4. Expozice pesticidy a související zdravotní problémy v reprodukčním systému mužů a žen. Biomarkery expozice a vlivy na těhotenství
5. Vlivy pesticidů na vývoj nervového systému – důkazy z epidemiologických studií u dětí a adolescentů

Do sekce “Riziko z přirozených mutagenů v potravinách a rostlinných léčivých přípravcích” (S4) jsou zařazeny tyto příspěvky:
1. Allylalkoxybenzeny – hodnocení rizika skupiny mutagenů vznikajících v potravinách
2. Genotoxické furokumariny v potravinách a rostlinných léčivých přípravcích (phytomedicines)

3. Genotoxický potenciál versus chemoprevence: glukosinoláty
4. Genotoxicita rostlin Aristolochia
5. Genotoxicita a antigenotoxicita některých tradičních léčivých bylin

Do sekce “Toxikologický program ILSI Europe” (W7) jsou zařazeny mimo jiných příspěvky:
3. Aplikace koncepce TTC* na neznámé látky zjištěné při analýze potravin
5. Zpracované (engineered) nanomateriály: posuzování rizika v potravinářských aplikacích

Komplexní informace o akci je k dispozici na www.eurotox2011.com.

*) TTC (Threshold of Toxicological Concern), jde o nástroj pro posuzování látek neznámé toxicity, které jsou přítomné v nízkých koncentracích ve stravě