Bezpečnost potravin

EuroCigua II: Integrovaný přístup k hodnocení rizik ciguatoxinů v rybách pro lidské zdraví v Evropě

Vydáno: 29. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Zdroj: EFSA

Otrava ciguaterou z ryb je celosvětově nejčastějším typem otravy z potravin způsobeným mořskými biotoxiny. Počet otrav se odhaduje na 20 000-50 000 případů ročně. Studie ukazují, že hlášeno je méně než 10 % skutečných případů. V posledních letech se tato nákaza stala veřejným zdravotním problémem na Kanárských ostrovech, kde je považována za nové riziko, které je částečně důsledkem změny klimatu.

Otrava je obvykle způsobena konzumací ryb, v jejichž mase se nahromadily ciguatoxiny (CTX). CTX jsou produkovány dvěma čeleděmi mikrořas zvanými Gambierdiscus spp. a Fukuyoa spp. Spotřebitelé, kteří konzumují ryby kontaminované CTX, mohou trpět řadou krátkodobých i dlouhodobých příznaků včetně gastrointestinálních, kardiovaskulárních a neurologických účinků.

Otravy ciguaterou se vyskytují hlavně v tropických a subtropických oblastech a poprvé byly zaznamenány v roce 2004 na španělských a portugalských Makaronéských ostrovech (Kanárské ostrovy a Madeira) v Atlantském oceánu. Mikrořasy Gambierdiscus byly nalezeny také na několika středomořských ostrovech včetně Kréty, Kypru a Baleárských ostrovů.

S cílem lépe porozumět rizikům otravy ciguaterou z ryb v Evropě EFSA a Španělský úřad pro bezpečnost potravin (AESAN) společně financovaly projekt EuroCigua v období od června 2016 do ledna 2021. Projekt definoval hlavní zdravotní dopady ciguatery v Evropě; umožnil analyzovat přítomnost CTX v mikrořasách a v rybách a vyvinout analytické metody pro identifikaci a kvantifikaci přítomnosti CTX. Série čtyř externích vědeckých zpráv signalizovala dokončení první fáze projektu.

Loni v létě se EFSA a španělské ministerstvo zdravotnictví dohodly na společném financování navazujícího tříletého projektu. Eurocigua II poskytuje základ pro integrovaný přístup k hodnocení rizik CTX v rybách v Evropě pro lidské zdraví. Jeho cílem je epidemiologická charakterizace případů otravy ciguaterou, úplná charakterizace profilů CTX, které se podílejí na kontaminaci ciguaterou, vytvoření školicích programů pro laboratorní detekci CTX v rybách, vytvoření referenčních materiálů, charakterizace rizika otrav ciguaterou způsobených dováženými rybami a zahájení prací na prediktivním modelování ciguatery v Evropě.

Projekt vede Generální ředitelství veřejného zdraví v rámci španělského ministerstva zdravotnictví. Práce byly zahájeny 1. srpna 2022 a skončí v září 2025 a jsou spolufinancovány částkou 1 milion eur Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Nyní byly spuštěny webové stránky projektu EuroCigua II (v angličtině a španělštině) na institucionálních webových stránkách španělského ministerstva zdravotnictví. Tyto webové stránky jsou propojeny s novou tematickou stránkou EFSA „Ciguatoxiny a další mořské biotoxiny„.

Zdroj: Ministerio de Sanidad