Bezpečnost potravin

EUREPGAP – mezinárodní systém jakosti pro zemědělské a zahradnické produkty

Vydáno: 25. 6. 2003
Autor:

EUREPGAP znamená systém kritérií pro ovoce, zeleninu a květiny, který evropské spolupracující obchodní podniky vytvářejí a dodržují. Jejich pomocí by se měla překlenout četná nesourodá těžko sjednotitelná národní opatření.

EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) je spolupracující skupina řady vedoucích obchodních podniků v Evropě (Ahold, Coop, Migros, Marks & Spencer, Sainsbury´s, Tesco, Waitrose a další), které se zavázaly, že budou od producentů získávat jen takové produkty ze sféry zemědělství a zahradnictví, které budou splňovat stanovené normy z hlediska životního prostředí a sociálních parametrů.
GAP (Správná zemědělská praxe) je certifikační systém postavený na vymezených kritériích, jehož pomocí je kontrolováno čerstvé ovoce a zelenina v rámci EUREP. Pro brambory teprve EUREP vytváří pravidla GAP.
Organizačně je EUREPGAP řízen společností Foodplus GmbH, což je dceřiná společnost Evropského obchodního institutu v Kolíně n. R. Cílem je vytvoření takových minimálních kvalitativních limitů pro mezinárodní obchodování, které překlenou četná nesourodá těžko sjednotitelná národní opatření. Kontrolu ovoce a zeleniny podle norem EUREPGAP provádí v současné době celosvětově přes 20 certifikačních pracovišť.
Pro zemědělské s zahradnické podniky existují tři možnosti certifikace podle EUREPGAP:
– výrobce si vybere jedno z certifikačních míst, přičemž souhlasí s minimálně jednou roční kontrolou,
– systémovou certifikaci provádí obchodní firma pomocí vlastních pěstitelských směrnic, přičemž souhlasí s tím, že nejméně třetina dodavatelských podniků bude nejméně jednou ročně kontrolována schváleným kontrolním orgánem,
– již existující certifikovaný systém QS (zajištění jakosti) např. podle národních norem může být po porovnání s normou EUREGAP schválen jako dostačující.
Aktuálními dokumenty EUREGAP jsou: směrnice, obecná nařízení, kontrolní body s příslušnými kriterii a seznam kontrolních míst.
Mezi kriterii je:
41 zásadních a plně závazných,
122 nepatřících mezi kritické, které jsou z 95 % závazné,
92 doporučených.

Protokol EurepGAP se stal mezinárodní normou správné zemědělské praxe pro zahradnické produkty.

Další informace získáte v časopisu Kvalita potravin 4, 2004, č. 4, s. 13.

Obst, Gemüse u. Kartoffelverarbeitung, 88, 2003, č. 1-2, s. 43-46

Obst, Gemüse u. Kartoffelverarbeitung, 89, 2004, č. 2-3, s. 36-37