Bezpečnost potravin

EU zvyšuje mezní hodnotu pro DDAC

Vydáno: 27. 7. 2012
Autor: Mgr. Dana Koubová

Mezní hodnota pro DDAC v potravinách se zvyšuje na 0,5 mg/kg, zvažuje se také zvýšení pro BAC.

Poté, co byla v rostlinných stimulátorech zjištěna nadlimitní hodnota didecyldimethylammoniumchloridu (DDAC), zvýšil příslušný výbor pro potraviny při Evropské komisi mezní hodnotu v potravinách z 0,01 na 0,5 mg/kg. Podobné zvýšení se testuje ještě u benzalkoniumchloridu (BAC). Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) paralelně zažádal o posouzení toxikologické limitní hodnoty pro BAC a o hodnocení zdravotních účinků obsahu reziduí na spotřebitele.
Vedle rostlinné výroby je toto opatření důležité pro potravinářský průmysl, ale i pro producenty mléka, protože tyto látky jsou obsaženy v čisticích prostředcích. Svaz mlékárenského průmyslu (MIV) proto vyzývá zemědělce, aby navzdory současné vyšší mezní hodnotě pro DDAC nadále nepoužívali desinfekční prostředky obsahující kvarterní amoniové sloučeniny (KAS). Spolkové ministerstvo zemědělství kromě toho požaduje po průmyslu zavedení směrnice k provádění efektivních mycích a čisticích procesů po vlastní desinfekci.