Bezpečnost potravin

EU změnila fytosanitární požadavky v ochraně před bakterií Xylella fastidiosa

Vydáno: 21. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Dne 20. 8. 2020 nabylo účinnosti nové prováděcí nařízení Komise týkající se  opatření proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa  v rámci Unie. Nově stanovuje intenzitu průzkumu i režim testování a přemisťování rostlin v rámci obchodování.

Nařízení Komise (EU) 2020/1201 na základě nových vědeckých poznatků aktualizuje stávající fytosanitární opatření proti této nebezpečné bakterii, která napadá zejména ovocné, okrasné druhy rostlin a révu vinnou.  

V členských státech EU bude nově prováděn průzkum s takovou intenzitou, aby bylo možné s 80 % spolehlivostí určit míru napadení 1 %.   V případě výskytu bakterie bude zamořená zóna zahrnovat nejvýše okruh 50 m okolo napadené rostliny, nárazníková zóna musí mít šířku nejméně 2,5 km v případě, kdy je reálné ohnisko výskytu bakterie vymýtit. 

Vymezovat zamořené území nebude nyní vyžadováno v případě ojedinělých výskytů bakterie, zejména na rostlinách nedávno dovezených, pokud bude možné její výskyt vymýtit. V některých oblastech Unie, kde je již bakterie usídlena, se namísto vymýcení budou uplatňovat opatření k izolaci zamořených ohnisek výskytu, aby se zabránilo šíření této bakterie do zbývající části území Unie.

Zamořené zóny, v nichž jsou uplatňována izolační opatření, zahrnují v současnosti tyto oblasti: v Itálii Provincii Lecce, Provincie Brindisi, vyjmenované obce v provincii Taranto, obec Locorotondo v provincii Bari, Region Korsika ve Francii a autonomní oblast Baleárské ostrovy ve Španělsku.

Pro obchodování s rostlinami ze zamořené a nárazníkové zóny je nově stanoven zvláštní režim, jako například testování rostlin v co nejkratší době před přemístěním a jejich ošetřování proti přenašečům bakterie.

Hostitelské rostliny pocházející ze třetí země bez výskytu bakterie, musí být při dovozu do Unie doprovázeny rostlinolékařským osvědčením s garancí, že příslušná země je prostá bakterie Xylella fastidiosa. Dovoz hostitelských rostlin ze třetích zemí z oblastí, v nichž je znám výskyt bakterie, je podmíněn obdobnými požadavky, jako v případě přemísťování rostlin z vymezených území v Unii.

Česká republika je na základě výsledků víceletého průzkumu ÚKZÚZ považována za prostá výskytu bakterie Xylella fastidiosa. Podezření z výskytu této bakterie na rostlinách dodaných do ČR ze Španělska v roce 2017 se nepotvrdilo.

Na základě nového nařízení Komise bude ÚKZÚZ provádět prohlídky hostitelských rostlin na výskyt bakterie ve všech místech jejich produkce  v ČR.

S ohledem na absenci bakterie u nás budeme provádět vzorkování a testování na její přítomnost pouze v případě projevů příznaků.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 je přímo použitelný předpis, který je v plném rozsahu závazný ve všech členských státech EU. Proto ÚKZÚZ zrušil k datu 20. 8. své Nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa, ze dne 7. 11. 2018 (č.j. UKZUZ 141599/2018).

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Bližší informace k bakterii Xylella fastidiosa naleznete na Rostlinolékařském portálu.

 

Zdroj:ÚKZÚZ