Bezpečnost potravin

EU zahajuje nové výzkumné programy v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 13. 2. 2004
Autor:

Integrovaný projekt SAFE FOODS se zabývá analýzou rizik v procesu výroby potravin od "farmy po vidličku". Zúčastní se ho 32 organizací ze 17 zemí. Dalšími projekty jsou NuGO a Welfare Quality.

Evropský komisař pro vědu a výzkum Phillippe Busquin zahájil na odborném semináři konaném ve výzkumném centru Univerzity ve Wageningenu v Holandsku a věnovaném problematice trendů ovlivňujících potravinářskou a zemědělskou produkci tři nové zemědělsko-potravinářské výzkumné projekty, které budou financovány ze zdrojů EU. Patří k nim i projekt SAFE FOODS, což je integrovaný projekt zabývající se analýzou rizik při výrobě potravin. Všechny tři programy budou realizovány v rámci 6. výzkumného rámcového programu a na jejich řešení je vyčleněna částka 43 milonů euro. Konečným cílem projektu SAFE FOODS je zlepšení ochrany spotřebitelů a zvýšení jejich důvěry ve zdravotní nezávadnost potravin tím, že analýza rizik bude prováděna v celém řetězci výroby od „farmy po vidličku“. Realizaci projektu, na němž participuje 32 partnerských organizací ze 17 zemí, bude koordinovat Ústav pro bezpečnost potravin Univerzity ve Wageningenu v Holandsku.
Druhý projekt se nazývá NuGO (European Nutrigenomics Organisation) a jeho cílem je vzájemně propojit oblasti genomiky, výživy a lidského zdraví.
Třetí projekt, Welfare Quality, bude integrovat problematiku welfaru hospodářských zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin.

Podrobnosti k projektům na stránce http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/138|0|RAPID&lg=EN