Bezpečnost potravin

EU věnuje milion EUR na propojení systémů potravinářské kontroly

Vydáno: 5. 4. 2003
Autor:

8 českých institucí, které se zabývají bezpečností potravin. Důsledkem zlepšeného monitoringu zemědělství pak bylo například masivní odhalování BSE a postup při dioxinové aféře nebo drůbeží chřipce. ČSZPI, ČIŽP, SZPI, NAGREF, EK, Phare, SVS, ÚKZÚZ, MZd, SRS, GŘC, SÚJB

Evropská unie financuje jedním milionem EUR (30,8 milionu Kč) propojení informačních systémů osmi českých institucí, které se zabývají bezpečností potravin. ČR se podílí na nákupu technického vybavení dalšími asi 4,6 milionu Kč. „Bude zaručena kontrola v celém potravinovém řetězci od stáje až po vidličku,“ řekl dnes v Brně při zahájení nového projektu ministr zemědělství Jaroslav Palas.
Vysoká bezpečnost potravin je jednou z priorit EU, ale i české zemědělské politiky. Důsledkem zlepšeného monitoringu zemědělství pak bylo například masivní odhalování BSE a postup při dioxinové aféře nebo drůbeží chřipce. Partnerem domácí české Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je při projektovém řešení Řecká zemědělská výzkumná nadace NAGREF.

Experti mají v budoucnu mimo jiné české straně doporučit nejoptimálnější způsob kontroly čerstvého ovoce a zeleniny a také zjišťování zbytků chemických látek v potravinách. EU věnuje dále v rámci tohoto tzv. twinningového projektu zhruba 400.000 EUR na zavedení ISO certifikace pro SZPI a další asi jeden milion EUR na různé formy školení zaměstnanců v tuzemsku i zahraničí.

Propojení informačních systémů a napojení na EU se v budoucnu dotýká SZPI, Státní veterinární správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ministerstva zdravotnictví, České inspekce životního prostředí, Státní rostlinolékařské správy, Generálního ředitelství cel a Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

Ředitel investiční sekce Delegace Evropské komise Ruud van Enk připomněl, že v rámci programu Phare přidělila Evropská unie na twinningové projekty v devadesáti případech 65,5 milionu eur. V Řecku pracuje NAGREF s 21 instituty v rámci zemědělství a další projekty zabezpečuje i v Maďarsku, Bulharsku a Slovinsku.
(ČTK)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 4. 4. 2003 (Mik)