Bezpečnost potravin

EU: v nově přistupujících zemích normy bezpečnosti potravin téměř splněny

Vydáno: 20. 4. 2004
Autor:

Podle názoru EK je deset zemí, které se od 1. května stanou novými členy EU, na dobré cestě dosáhnout norem bezpečnosti potravin EU.

David Byrne, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitelů v tiskovém prohlášení uvádí, že nové členské státy učinily v minulých měsících velký pokrok v novelizaci své legislativy, kontrolních systémů a výrobních zařízení.

EU udělila v nových zemích přechodné období 1006 provozovnám (ca 8 procent) z 12 tisíc zpracovatelských závodů. Délka přechodného období k dosažení norem EU je různá, pohybuje se od 3 měsíců do 1 roku a týká se zpracovatelských závodů, mlékáren a jatek v České republice, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku. V průběhu tohoto přechodného období budou jejich výrobky posuzovány jako nesplňující normy EU a proto nebudou smět být obchodovány na jiných trzích než na původním trhu domácím. Tyto výrobky budou označeny speciálním razítkem, aby nemohlo dojít k záměně.

Komise též zveřejnila podrobnosti o 37 nových hraničních inspekčních místech, které začnou na nových hranicích EU pracovat od 1. května. Zde budou kontrolovány veterinární produkty vstupující na území EU ze třetích zemí. Některá stávající inspekční místa v Itálii, Rakousku a Německu budou zrušena. Přehled nových hraničních míst je uvedený v závěru tiskového prohlášení.

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/485|0|RAPID&lg=EN