Bezpečnost potravin

EU upravuje fytosanitární opatření pro dovoz osiv a sadby rajčete a paprik

Vydáno: 3. 11. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

V souvislosti s virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV), který postihuje nejen rajčata, ale i papriky, vejde 3. listopadu 2021 v platnost rozšířené legislativní opatření EU. Nejzásadnější změnou je navýšení četnosti testování zásilek osiva a rostlin určených k výsadbě při dovozních kontrolách z Číny a Izraele. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský i nadále věnuje ochraně před zavlečením ToBRFV na naše území značnou pozornost.

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato Brown Rugose Fruit Virus = ToBRFV) napadá rajče a papriku a způsobuje snížení výnosu a kvality plodů. Šíří se hlavně osivem a sadbou, ve sklenících velmi snadno mechanicky, závlahovou vodou (hydroponie) a opylovači. Rizikem je zejména roubovaná sadba.  
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se již od 2019 zaměřil na testování všech zásilek ze zemí s rizikovým výskytem ToBRFV, tj. třetích zemí (zejména z Číny, Indie, Tchaj-wanu) u dovozců a producentů osiv, a o situaci průběžně informuje.   
 
Do listopadu letošního roku ÚKZÚZ zajistil vymýcení (eradikaci) ohnisek viru ToBRFV ve 34 partiích osiva rajčete a papriky a ve spolupráci s dodavateli dohledal celkem 133 odběratelů, kterým byly partie osiva dodány.

V porostech rajčete a papriky pak diagnostická laboratoř v Olomouci zjistila virus ve 4 případech.

Celkem bylo otestováno na přítomnost viru ToBRFV téměř 2 400 vzorků z porostů a osiva rajčete a papriky. Pro likvidaci ohnisek výskytu a zamezení dalšího šíření viru byla nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření ÚKZÚZ, která byla v plném rozsahu splněna.  
 
Dohledáním a likvidací infikovaných partií osiva a z nich vzešlých rostlin se tak významně snížilo riziko výskytu ToBRFV a jeho dalšího šíření na území České republiky.  ÚKZÚZ bude i nadále pokračovat v testování na přítomnost tohoto viru.

Riziko zavlékání viru ToBRFV na území EU přetrvává. Od 3. listopadu 2021 tak vstupuje v platnost novela prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1809, která doplní stávající nařízení 2020/1191 k ToBRFV.  
 
Nově se fytosanitární opatření vztahují i na hybridy rajčete.  Novela také sjednocuje pravidla v EU pro vymezení rozsahu území s výskytem ToBRFV a upřesňuje v něm nařízená fytosanitární opatření.  
 
Na návrh České republiky se navyšuje pro celou EU četnost testování zásilek osiva  při dovozních kontrolách z minimálních 20 % na 100 % v případě dovozů původem z Číny, a na 50 % v případě dovozů osiva a rostlin určených k výsadbě původem z Izraele.  

Nadále v celé EU také platí, že podmínkou k vydání rostlinolékařských pasů pro osivo, resp. mladé rostliny rajčete a papriky, je provedení vizuální prohlídky porostů matečných rostlin inspektory rostlinolékařské služby (v ČR ÚKZÚZ) a následné testování matečných rostlin nebo osiv z nich získaných na ToBRFV.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Příloha: 

  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1809kterým se mění  prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie 

 

Zdroj: ÚKZÚZ