Bezpečnost potravin

EU sjednotí limity pro zbytkové pesticidy

Vydáno: 22. 12. 2004
Autor:

Jde o dodatky k nařízení, které má sjednotit limity zbytkových pesticidů na evropské úrovni. Dodatky už schválila i Rada ministrů, takže konečné přijetí nařízení je otázkou několika měsíců.

Evropská komise přivítala přijetí legislativy, týkající se zbytkových pesticidů v rostlinných a živočišných produktech, Evropským parlamentem. Jde o dodatky k nařízení, které má sjednotit limity zbytkových pesticidů na evropské úrovni. Dodatky už schválila i Rada ministrů, takže konečné přijetí nařízení je otázkou několika měsíců.
Komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou rozhodnutí přivítal se slovy: „Tato legislativa poskytuje široce platrné evropské limity pro zbytkové pesticidy, čímž znovu poskytuje jistotu spotřebitelům a usnadňuje obchod v EU. Také bere v úvahu množství odlišností ve způsobu stravování v různých koutech Evropy a jednoznačně chrání zranitelné skupiny, jako jsou děti.“
Komise nyní bude vyvíjet realizační opatření, která stanoví konkrétní celounijně platné maximální limity povolených zbytkových pesticidů. Všechny limity budou harmonizovány poté, co uplyne tzv. zaváděcí perioda, a v budoucnu už budou stanoveny pouze na evropské úrovni.
Nařízení odstraňuje veškeré obchodní nesrovnalosti, které pramenily ze současné situace, kdy každý stát si stanovil své vlastní národní limity reziduí pesticidů v případě, že chyběly limity platné pro celou Unii.
Důležitý dodatek přidaný Evropským parlamentem, který Komise přivítala, je vzetí v úvahu kumulativního efektu pesticidů chovajících se podobně. Komise se už požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), aby vyvinul metody pro výpočet takových efektů při stanovení limitů pro rezidua pesticidů.
Kromě konsolidace a zjednodušení existující legislativy (nahradí čtyři dosavadní směrnice) je hlavním cílem nařízení definovat role různých aktérů při procesu stanovování limitů reziduí pesticidů. EFSA bude zodpovědná za zhodnocení rizik, a Komise vezme názor EFSA v potaz při stanovování těchto limitů.
Komise koordinuje několikaletý program sledování reziduí v členských zemích EU. EFSA použije sebraná data pro posuzování rizik těchto sloučenin.
Schválené nařízení je rámcové, proto budou muset být ještě přijata další opatření k jejich zapojení do zákonů. To znamená také vytvořit seznam plodin, pro které budou maximální rezidua pesticidů stanovena, srovnáním všech současných národních limitů a zvolením nejvhodnějších pro užití v celé EU. Také to bude představovat identifikaci pesticidů, pro které dosud nebylo nutné stanovit limity pesticidů. Předpokládá se, že potrvá 18 měsíců, než bude nařízení kompletní a plně aplikovatelné.
Maximální rezidua pesticidů v živočišných nebo rostlinných surovinách nejsou limity toxikologické, proto jejich překročení nepředstavuje ohrožení na životě. Stanovení bezpečných limitů bere v úvahu specifické skupiny populace, jako děti nebo dospělé s různými národními jídelníčky. Například: děti vypijí hodně jablečného džusu, proto je limit reziduí pesticidů stanoven tak, aby zajistil bezpečný obsah i v případě velmi vysokého množství konzumace.
Iva Nachtmannová

http://www.ekolist.cz
EkoList, 21. 12. 2004