Bezpečnost potravin

EU se bojí zavlečení GM plodin z přistupujících zemí

Vydáno: 27. 8. 2004
Autor:

Vstup nových zemí vyvolává v tzv. staré Evropě různé obavy. Velmi žhavým tématem je zavlečení GM plodin z přistupujících zemí. Obecně jsou tyto země považovány za trojského koně velkých nadnárodních gigantů, např. Monsanto a Pioneer.

Různé ekologické iniciativy upozorňují na fakt, že v řadě zemí, které vstoupily 1. května do EU se již několik let pěstují GM plodiny. Vzhledem k nedostatečně vyvinutému systému monitoringu ve většině přistupujících států existuje reálné nebezpečí, že se na evropském trhu objeví neoznačené GM produkty. Některé GM plodiny byly již schváleny k uvedení na trh EU (viz zpráva Vědeckého výboru pro potraviny dostupná na http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/vvp.htm). V EU platí nařízení o povinném označování potravin, které obsahují více než 0,9 % složky ze schválené GM plodiny. Výrobky obsahující více než 0,5 % GM plodin (např. GM brambor), které nejsou schváleny, musí být označeny jako produkty obsahující GM složky. Jako závažný problém vnímá EU pěstování GM plodin na Ukrajině a v zemích, které k EU by měly přistoupit v r. 2007. Na Ukrajině se pěstují GM brambory od r. 1997. Rumunsko ve snaze zavděčit se USA pěstuje GM plodiny ve velkém měřítku, což velmi znepokojuje Srbsko, které se deklaruje jako region bez GM plodin. Pouze v České republice a v Maďarsku byly vybudovány plně vybavené laboratoře, které jsou schopné provádět certifikaci osiva a potravin z hlediska GM složek. Deník The Guardian ve svém článku na jaře letošního uvedl stručný přehled situace v jednotlivých přistupujících zemích:
Polsko
Pokusy s pěstováním GM brambor, kukuřice a cukrové řepy byly zahájeny v r. 1997 a pokračovaly v r. následujícím ve spolupráci s firmami Monsanto, AgeEvo a Pioneer. V zemi neexistuje systém pro laboratorní testování GM plodin. Ačkoli podle zákona musí být potraviny označené, v současné době potraviny příslušným způsobem označeny nejsou. V říjnu r. 2001 byl proveden průzkum s využitím GM sóji v potravinách a podle zjištění institucí odpovědných za bezpečnost potravin pouze jedna ze čtyř operujících společností se mohla prokázat platným certifikátem.
Česká republika
Polní pokusy jsou prováděny již řadu let s kukuřicí, cukrovou řepou, řepkou olejkou, lnem a bramborami. Do oběhu byla schválena Roundup Ready sója. Provádí se sladění české a evropské legislativy. Česká republika má plně funkční systém pro diagnostiku GMO, GM produktů a potravin nového typu na bázi GMO v ČR.
Estonsko, Litva a Lotyšsko
V r. 2001 bylo v Estonsku testováno 120 produktů na přítomnost GM složky, u 9 byly testy positivní, včetně sójové omáčky a párků. V současné době se buduje laboratoř pro testování za podpory EU s působností v těchto třech státech.
Slovinsko
Slovinsko se připojilo k Rakousku a v některým regionům Itálie ve snaze vytvořit region bez GMO. Presidenti sdružení ekologických farmářů ze Slovinska, Korutan, Štýrska, a italských provincií Benátky, Guila a Janov podepsali deklaraci o vytvoření bio-regionu zaměřeném na ekologické zemědělství. Svaz spotřebitelů, který nechal testovat 20 vzorků kukuřice, však zjistil, že až 8 vzorků bylo GM – pozitivních.
Maďarsko
Maďarsko je jedinou z přistupujících zemí, která rutinně monitoruje čistotu osiva s cílem se vyvarovat kontaminace běžných druhů kukuřice a řepky olejky. Maďarsko vyváží řádově 25 % své produkce osiva do EU. Národní ústav pro kontrolu kvality zemědělských produktů zjistil vzdálené křížení u běžných druhů řepky olejky a kukuřice (f-ma Pioneer) a zahájil sérii preventivních opatření.
Státy s plánovaným přistoupením v r. 2007
Rumunsko
V r. 2002 téměř 50 % sóji je dodáváno f-mou Monsanto. Srbsko se domnívá, že příčinou kontaminace 5 % osiva sóji ve Vojvodině je Rumunsko. GM brambory, cukrová řepa a kukuřice od f-Monsanto jsou dostupné na rumunském trhu. V zemi neexistuje akreditovaná laboratoř pro testování výskytu GM plodin.
Bulharsko
GM kukuřice se v zemi pěstuje od 1999 a osivo od firem Monsanto a Pioneer se nabízí v katalozích osiva od r. 2000. GM kukuřice od f-my Monsanto se pěstuje údajně na 20 000 ha. Belgické a britské firmy, které nakupují plodiny v Bulharsku, vyžadují příslušné certifikáty, avšak ekologické organizace jejich hodnověrnost zpochybňují.
Chorvatsko
Polní pokusy firem Beyer a Pioneer s kukuřicí probíhaly v letech 1997, 1999, avšak v r. 2000 bylo všechno oficiálně zničeno. Chorvatsko se prohlásilo za zemi bez GMO. Podle zákona z června 2003 se vyžaduje povolení na všechny GM potraviny a krmiva. V Záhřebu byla otevřena akreditovaná laboratoř. V zemi nebylo uděleno žádné povolení pro GM komodity.
Srbsko a Černá Hora
Nehledě na důsledky války Srbsko a Černá Hora uplatňují politiku regionu bez GM plodin. Import byl zakázán. V r. 2003 bylo objeveno 1 000 ha polí, kde byla ilegálně pěstována GM – sója, ale jen 80 ha bylo zničeno především díky nedokonalé legislativě. Existují obavy, že GM plodiny mohou být dováženy z Kosova v souvislosti s americkou potravinovou pomocí.
http://www.guardian.co.uk