Bezpečnost potravin

EU prodlužuje opatření při dovozu z Japonska o 6 měsíců

Vydáno: 28. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 250/2012/EU prodlužuje omezení dovozu z Japonska  a povinné kontroly do 31. 10. 2012.

Omezení dovozu, která měla podle nařízení 961/2011/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima, platit do 31. března 2012, jsou nařízením 250/2012/EU prodloužena o 6 měsíců.
Původní nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima, bylo změněno nařízeními 351/2011/ES (duben 2011), 506/2011/ES (květen 2011) a 657/2011/EU (červenec 2011) a nahrazeno nařízením 961/2011/EU (září 2011).
Některá omezení dovozu z prefektury Fukušima a deseti okolních prefektur byla v prosinci 2011 zmírněna nařízením 1371/2011/EU (a platnost prodloužena do 31.3. 2012). 

Výsledky monitoringu ukazují, že hladina radioaktivity z prefektur kolem Fukušimy stále převyšuje stanovený limit.

Veškerý export z Japonska musí mít certifikát:
– že nepochází z 11 vyjmenovaných prefektur, nebo
– pokud došlo k tranzitu přes tyto prefektury, že nebyl vystaven radioaktivitě, nebo
– pokud pochází z 11 vyjmenovaných prefektur, že byl testován a neobsahuje radionuklidy cesium-134 a cesium-137 nad stanoveným limitem.

Dosud musely evropské celní úřady měřit radionuklidy u 20 % dodávek potravin a krmiv z 11 vyjmenovaných prefektur resp. 10 % dodávek z jiných prefektur včetně tranzitů. Bylo však zjišťováno, že japonské úřady plní korektně stanovené povinnosti. Proto je počet kontrol (měření radionuklidů) snížen na 10 % resp. 5 % dodávek.


EU Food Law, 2012, č. 525, s. 10-11