Bezpečnost potravin

EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat

Vydáno: 23. 2. 2021
Autor: ČSCHMS

Informace ČSCHMS

Portugalské předsednictví připravilo pro jednoltivé členské státy EU dotazník, který má sloužit jako základní podklad k plánovanému hodnocení a revizi evropského nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy, pokud jde o přepravu na velké vzdálenosti do třetích zemí. Výstupy z dotazníku budou diskutovány počátkem března na připravované videokonferenci šéfů veterinárních správ EU. Je všeobecně známo, že transport zvířat na dlouhé vzdálenosti je dlouhodobým terčem kritiky a je tedy možné, že v rámci zvažované revize příslušné legislativy dojde k dalšímu zpřísnění podmínek.

I z těchto důvodů se ČSCHMS snaží změnit přístup státní správy k uzavírání bilaterálních dohod s třetími zeměmi tak, aby se postupně zvyšoval podíl vývozu zpracovaného masa (více zde) právě na úkor exportu živých zvířat. Česká republika je totiž v produkci hovězího masa díky nízké spotřebě dlouhodobě sobestačná a pokud by došlo k významnému omezení vývozu živého skotu do třetích zemích, které jsou v případě zástavového skotu hlavními cílovými destanicemi, vznikne na trhu výrazný převis nabídky nad poptávkou. Reálně proto hrozí, že to v dlouhodobém horizontu postupně povede k dalšímu snižování stavů skotu.

Prosincová data z ÚE a také nejčerstvější údaje z ledna 2021 ukazují, že pokles počtu skotu pokračuje. Stavy masných krav, resp. krav bez tržní produkce mléka sice nepatrně stoupají, ale několikatisícové nárůsty, kterých jsme byli svědky před několika lety, jsou historií. Navíc jde většinou o převod dojených krav do systému BTPM. Zdá se, že 225 tisíc krav BTPM je strop, kterého jsme schopni dosáhnout. Horší ale je, že už čtvrtým rokem v řadě klesají počty nedojených jalovic – tedy další generace. To značí, že do budoucna určitě nemůžeme očekávat navyšování počtů masného skotu, spíš naopak. Naopak býků je meziročně více, takže to, co jsme avizovali na konci loňského roku, tedy, že se nedaří prodávat a výkrmová zvířata se u nás hromadí, stále platí.

19. 2. 2021, Kamil Malát

Související články:

Jednání s MZe ohledně hovězího masa
EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

 

Zdroj: ČSCHMS