Bezpečnost potravin

EU povolila kukuřici s toxickými účinky

Vydáno: 16. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky odborné studie.

Odborná studie zadaná organizací Greenpeace odhalila, že kontrola bezpečnosti GMO nefunguje, v EU totiž byla povolena zdraví škodlivá geneticky modifikovaná kukuřice.

 

Jedná se o vůbec první případ, kdy bylo prokázáno, že geneticky modifikovaný produkt schválený k použití jako potravina i krmivo má toxické účinky na vnitřní orgány. Výrobcem je firma Monsanto, které Evropská komise vydala povolení k uvedení na trh v loňském roce.

 

Studie, která vyšla v prestižním odborném časopise „Archives of Environmental Contamination and Toxicology“, analyzuje výsledky bezpečnostních testů, které firma Monsanto předložila Evropské komisi s cílem obdržet povolení GM kukuřice MON 863 pro trh v EU. Evropská komise pak povolení v roce 2006 skutečně vydala.

 

Laboratorní testy ukázaly, že potkani krmení touto kukuřicí vykazují známky toxických účinků. Jedná se o vůbec první případ, kdy bylo prokázáno, že geneticky modifikovaný produkt schválený k použití jako potravina i krmivo má toxické účinky na vnitřní orgány.

 

Potvrzuje se, že Evropská komise vpustila na trh geneticky modifikovanou kukuřici vykazující u pokusných zvířat známky toxicity. Jedná se o geneticky modifikovanou kukuřici MON 863 firmy Monsanto. Potvrdilo se tak podezření, že nezávislá kontrola GMO v Evropské unii nefunguje.

 

Údaje, na jejichž základě vydala Evropská komise souhlas s uvedením MON 863 na trh, obdrželo Greenpeace až na základě rozhodnutí soudu a předalo je k vyhodnocení týmu odborníků v čele s profesorem Gillem Erikem Séralinim, vládním expertem v oboru biotechnologií na univerzitě v Caen. Ten analyzoval laboratorní testy a zjistil, že u potkanů krmených GM kukuřicí MON 863 firmy Monsanto byly prokázány známky toxicity (u vnitřních orgánů jako jsou játra a ledviny). Kukuřice MON 863 byla navzdory obavám většiny členských států Evropskou komisí schválena. Analýza profesora Séraliniho nyní tyto obavy potvrdila a uvádí, že „ze současných dat lze vyvodit, že GM kukuřice není bezpečný produkt.“ Přesto byla MON 863 kromě EU povolena také pro trh v Austrálii, Kanadě, Číně, Japonsku, Mexiku, na Filipínách a v USA.

 

Na společné tiskové konferenci s Greenpeace, která se konala v Hamburku, profesor Séralini v Hamburku řekl: „Analýzy Monsanta nevyhovují požadavkům přísného vědeckého zkoumání, např. jejich statistické záznamy (protokoly) jsou velmi pochybné. Ještě horší je, že společnost neprovedla analýzu váhových rozdílů u zvířat. Klíčové údaje z testů moči byly ve vlastních publikacích Monsanta zatajeny.“

 

„Již dlouho víme, že kontrola a povolovací systém GM produktů v EU nefungují, jak by měly. Avšak dnes máme nezvratný důkaz, že systém určený k ochraně zdraví lidí i zvířat bez problémů propustil na trh vysoce rizikový produkt, ačkoliv existovaly důkazy o jeho nebezpečí. Je třeba stáhnout z trhu všechny GM produkty a okamžitě opustit tuto defektní schvalovací proceduru,“ sdělila konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová a dodala, že se jedná se o naléhavou mezinárodní výzvu, vyžadující okamžitou reakci, protože pouze úplné stažení ze všech trhů může snížit možné škody.

 

Greenpeace požaduje okamžité a úplné stažení GM kukuřice MON 863 firmy Monsanto ze světového trhu a vyzývá státy, aby provedly důkladnou rizikovou analýzu všech ostatních schválených GM produktů a přísné vyhodnocení testovacích metod.

 

Zdroj: Econnect/Greenpeace, www.ekolist.cz, 14. 3. 07